Prazna slika

Ostale usluge

Usluga Cijena
Zamjena SIM kartice 20,33 kn
SMS obavijest o dugu po računu 1,00 kn
Naknada za ponovno uključenje odlaznih poziva 71,14 kn
Naknada za ponovno uključenje SIM kartice 71,14 kn
Privremeno isključenje 70,00 kn
Prijenos ugovora 100,61 kn