Pozivi s posebnom naplatom

Broj Usluga kn/poziv
95, 18095 Točno vrijeme 2,24
970, 1777

Obavijest o brojevima telefona – pozivi za Tomato korisnike

 

3,96
11880 Usluga imenika 3,75
96, 1296 Telegram*** 2,24
1212 Usluga „Taxi Cammeo" 2,24 kn*
1414 Usluga „Eko TAXI" 2,49 kn
1717 Radio Taksi Zagreb 2,50 kn
Broj Usluga kn/min
981, 18981 Opće informacije – pozivi za Tomato korisnike* 6,00
9166, 18166 Izvještaj o vremenu* 3,34
062, 072 Pozivi prema pretplatnicima s "jedinstvenim pristupnim brojem" 1,86
074, 075 Usluga osobnog broja **
1888 Usluga „Taxi Oryx" ***
092 993 00 04 Tomato tehnička podrška plus 5,00
144 Udruga Spasitelj 0,63
12345 Usluga "Hrvatski memo" 10,15

*Bira se zajedno sa pozivnim brojem županije
**Cijena poziva i obračunska jedinica prema cijeni poziva prema fiksnim mrežama iz tarife korisnika
***Cijena poziva i obračunska jedinica kao prema ostalim mobilnim mrežama u Hrvatskoj iz tarife korisnika

Usluge s dodatnom vrijednosti (060, 061, 064, 065 i 069)

Cijene usluga s posebnom tarifom (060, 061, 064, 065, 069) određuje operator s kojim je povezan davatelj usluga s posebnom tarifom. Obračunska jedinica je 15 sekundi, osim za pozive koji se naplaćuju po pozivu.

Ostalo

Operator Broj Cijena
Vip imenik 091 712 40 44 2,03 kn/min
T-Mobile imenik 098 1588 2,03 kn/min

Sve cijene uključuju PDV.