Tomato u inozemstvu

Svoj Tomato broj možeš koristiti u više od 160 zemalja širom svijeta.

Cijene u EEA roamingu izravno ovise o cijenama domaće tarife koju koristiš u HR.

Novi način naplate roaminga prema Tomato Osnovnom EURO cjeniku od 15.06.2017.

Zona u kojoj se nalazite Odlazni pozivi (kn/min) prema Dolazni pozivi
(kn/min)
Slanje SMS poruka
(kn/SMS)
Slanje MMS poruka
(kn/MMS)
Prijenos podataka
zemljama EEA ostalim zemljama Europe ostalim zemljama u Svijetu
EEA

Cijena minute prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife

8,13 13,21 0 CIJENA SMS-A PREMA OSTALIM MOBILNIM MREŽAMA U HR IZ DOMAĆE TARIFE CIJENA MMS-A PREMA OSTALIM MOBILNIM MREŽAMA U HR IZ DOMAĆE TARIFE Cijena MB-a u HR iz domaće tarife
BiH 3,46 5,49 13,21 1,93 0,90 6,00 6,00/100 kB
Europa 8,13 8,13 13,21 3,46 1,92 6,00 6,00/100kB
Ostale zemlje 13,21 13,21 13,21 4,98 3,55 6,00 6,00/100kB

Ako se unutar domaće tarife naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR, ista će se naplaćivati u EEA roamingu. 
Minute i SMS-ovi prema ostalim mobilnim mrežama u HR i MB uključeni u domaću tarifu mogu se koristiti i u EEA roamingu.

Ako nisi siguran koju pretplatničku tarifu koristiš, provjeri na svom mjesečnom računu. Korisnici bonova naziv svoje domaće tarife mogu provjeriti pozivom izbornika na broj 092 99 88 000.

Obračunske jedinice za promet u inozemstvu uz uključen Tomato Osnovni EURO cjenik:

- unutar zone EEA (EU, Island, Norveška i Lihtenštajn):
a) odlazni pozivi u inozemstvu iz EEA prema EEA prema obračunskoj jedinici domaće tarife, iz EEA prema zemljama izvan EEA 60 sekundi. 
b) dolazni pozivi u inozemstvu: 1 sekunda
c) SMS i MMS poruke: 1 poruka
d) prijenos podataka: prema obračunskoj jedinici domaće tarife

- u svim ostalim zonama:
a) pozivi u inozemstvu (odlazni i dolazni): 60 sekundi
b) SMS i MMS poruke: 1 poruka
c) prijenos podataka: 10 kB

Mobilne mreže po svakoj zoni:

EEA: Austrija (A1 TA, Orange, T-Mobile), Belgija (Belgacom (Proximus), KPN Group, Mobistar), Bugarska (Mobiltel), Cipar (Vodafone), Češka (Vodafone, Telefonica), Danska (TDC Mobil A/S), Estonija (Elisa), Finska (Elisa), Francuska (uključujući Monako) (SFR, Bouygues Telecom, Orange France), Njemačka (Vodafone D2, E-Plus, Telefonica (O2), T-Mobile), Grčka (Vodafone, Cosmote, Q-Telecom, WIND Hellas), Mađarska (Vodafone, Telenor, T-Mobile) , Island (Vodafone), Irska (Vodafone, Hutchison 3G), Italija (Vodafone Omnitel, Telecom Italia, WIND), Latvija (LMT, Bite Latvija) Lihtenštajn (Mobilkom), Litva (OMNITEL, Bite Lieutva), Luksemburg (Tango, P&T), Malta (Vodafone), Nizozemska (Vodafone Libertel, KPN (Telfort), Norveška (Telia Sonera), Poljska (Polkomtel, PTC Era, Orange), Portugal (Vodafone, TMN), Rumunjska (Vodafone, Orange), Slovačka (Orange, Slovak Telekom), Slovenija (Si.mobil, Telekom Slovenia), Španjolska (Vodafone, Orange, Telefónica Móviles, Xfera), Švedska (TeliaSonera, Telenor), Ujedinjeno Kraljevstvo (Vodafone, Hutchison 3G, Telefonica, Orange)

BiH: Bosna i Hercegovina (BH Telecom, Eronet, Telekom Srpske)

Europa: Albanija (Vodafone, PLUS), Bjelorusija (Velcom), Makedonija (Vip Operator, One, T-Mobile), Monako (Monaco Telecom), Švicarska (Swisscom, Orange, Sunrise), Turska (Vodafone, Turkcell), Ukrajina (Kyivstar, Astelit, MTS)

Ostale zemlje: sve ostale zemlje i mobilne mreže koje se ne nalaze u jednoj od ostalih zona s kojima Vipnet ima potpisan roaming partnerski ugovor za korištenje usluga u inozemstvu

* Rusija, Srbija, Crna Gora i Kosovo se nalaze u zoni „Svijet"

Popis Ostalih zemalja pogledajte ovdje

Pozivanje i slanje poruka iz inozemstva

Pri pozivanju ili slanju SMS/MMS-a prema korisnicima hrvatskih mobilnih mreža potrebno je koristiti međunarodni oblik broja +3859XXXXXXX, dok se pozivi prema hrvatskim fiksnim mrežama uspostavljaju korištenjem broja u obliku npr. +3851XXXXXX (Grad Zagreb / Zagrebačka županija) ili +38551XXXXXX (Primorsko-goranska županija).
MMS-ove je moguće slati iz inozemnih mreža koje podržavaju GPRS i/ili UMTS signal, a navedene su na ovom popisu.

Prijenos podataka u inozemstvu

Surfaj slobodno na svom mobilnom uređaju i izvan Hrvatske! Cijena prijenosa podataka u inozemstvu ne ovisi o mreži operatora niti vremenu provedenom na mreži, već isključivo o količini prenesenih podataka.
Prijenos podataka u inozemstvu na svim mrežama unutar EEA zemalja naplaćuje se po cijeni MB iz domaće tarife. Obračunska jedinica jednaka je obračunskoj jedinici iz domaće tarife. Na svim ostalim mrežama u svijetu cijena prijenosa podataka iznosi 61,44kn/MB uz obračunsku jedinicu 10kB.

Napomena: temeljem EU roaming regulacije, korisnicima se automatski uključuje usluga Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu koja omogućava potpunu kontrolu troškova prijenosa podataka. Nakon dostizanja limita u iznosu od 465 Kn zabranjen je daljnji prijenos podataka u inozemstvu do kraja tekućeg mjeseca, ako korisnik sam ne zatraži drugačije. Dostupni su i niži limiti, već od 250 Kn – saznajte više ovdje.

Uslugom Zabrana GPRS roaminga moguće je u potpunosti blokirati prijenos podataka tijekom boravka u inozemstvu. Tko je račun zaštićen od plaćanja prijenosa podataka u inozemstvu, ali je i nemoguće surfati i primati e-mailove.

Praktičan primjer usporedbe iste količine nacionalnog prometa i prometa ostvarenog u roamingu: koristiš npr. tarifu Brutalna koja uključuje 1500 MB unutar Hrvatske te istovremeno imaš uključen Tomato Osnovni EURO cjenik na koji se primjenjuje EU roaming regulacija. Ako npr. potrošiš 10 MB prometa unutar Hrvatske, nema dodatne naplate po MB (jer su MB uključeni u mjesečnu naknadu domaće tarife).

Naplata dolaznih poziva

Kad u inozemstvu primiš dolazni poziv, osoba koja te zove plaća dio poziva do Tomato mreže, a ti plaćaš dio poziva od Tomato mreže prema mreži roaming partnera.Dolazni pozivi u EEA roamingu se ne naplaćuju.Dolazni pozivi u EEA roamingu se ne naplaćuju.

Pozivi prema Službi za korisnike

Pozivi prema broju 092 99 33 se ne naplaćuju. Pozivi prema broju 092 99 88 se ne naplaćuju.

Nadoplata Tomato računa

Tijekom boravka u inozemstvu nadoplati svoj Tomato račun putem Tomato web shopa, web portala i Internet bankarstva.
• Više informacija

SMS roaming cjenik

Sukladno odluci Europskog parlamenta i HAKOM-a, svi operatori javnih komunikacijskih usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama obvezni su putem SMS-a obavijestiti korisnike o cijenama poziva, SMS i MMS poruka, podatkovnog prometa, besplatnog broja službe za korisnike te besplatnog broja za hitne slučajeve u trenutku kada se taj korisnik prijavi na gostujuću mrežu u inozemstvu. Svi Ttomato korisnici (prepaid i pretplatnici) će prilikom spajanja na mobilnu mrežu u inozemstvu izvan EEA zone primit ćei SMS sadržaja: Trenutačno koristiš mrežu XXXXXX, YYYYY u kojoj su cijene sljedeće: odlazni poziv prema Hrvatskoj i zemljama EEA: XX.XXkn/min, dolazni poziv: XX.XXkn/min, SMS: XX.XXkn, MMS: XX.XXkn, prijenos podataka: XX.XXkn/100kB.
Besplatni broj Službe za korisnike: +385929933.
Besplatni broj Hitne službe: 112.
SMS u EEA zemljama: Trenutno koristiš mrežu XXXXXX,YYYYY.Poziv iz EEA prema EEA, SMS i MMS naplacuje se prema cjeniku tvoje domace tarife za pozive i poruke prema ostalim mobilnim mrezama u Hrvatskoj. Dolazni poziv se ne naplacuje. Prijenos podataka naplacuje se prema cijeni prijenosa podataka iz tvoje domace tarife. Besplatni broj Sluzbe za korisnike +385929930092. Besplatni broj Hitne sluzbe 112. Tomato

Tomato u kojoj će biti naznačene cijene pozivanja za:
• Pojedinog operatera
• Odlazne pozive (prema HR i zemljama članicama EEA)
• Dolazne pozive
• SMS
• MMS
• Prijenos podataka (MB koje korisnik troši u inozemstvu) - cijena će biti iskazana u jedinici kB
• Besplatni broj službe za korisnike
• Besplatni broj hitne službe unutar posjećene zemlje

Cijene u SMS-u prikazane su sukladno cjeniku osnovnog roaming cjenika uz tarifni model ili roaming usluge koju Tomato korisnici imaju uključenu na svojoj pretplatničkoj liniji u trenutku slanja SMS poruke. Korisnik će dobiti SMS informaciju svaki put kada se spoji na gostujuću mrežu u inozemstvu.
Na zahtjev Tomato korisnika pozivom Službi za korisnike na broj 092 99 33, navedeni SMS-ovi mogu biti zabranjeni i korisnici ih neće primati do trenutka kada ponovo odluče da im se navedene informacije o cijenama u inozemstvu šalju na taj način (poziv službi za korisnike je besplatan iz inozemstva).

Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu

Limit podatkovne potrošnje omogućava potpunu kontrolu troškova prijenosa podataka jer je nakon dostizanja iznosa limita zabranjen daljnji prijenos podataka u inozemstvu do kraja tekućeg mjeseca, ako korisnik sam ne zatraži drugačije. Kad korisnik dosegne 80% i 100% iznosa limita, o tome će biti obaviješten SMS-om, a putem internetske stranice moći će odabrati: nastavak korištenja bez ograničenja do kraja tekućeg mjeseca, potpuno isključenje limita za tekući i buduće mjesece ili odabir višeg limita za tekući i buduće mjesece.

Usluga Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu od 1.7.2013. godine uključuje se automatski svim Tomato korisnicima koji koriste neke od pretplatničkih i prepaid tarifa. Automatskim uključenjem usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu primjenjuje se limit od 465kn unutar jednog kalendarskog mjeseca za prijenos podataka u inozemstvu.

Tomato će svojim korisnicima uz navedeni limit od 465kn ponuditi i ostale predefinirane limite za podatkovnu potrošnju u inozemstvu: 250, 465, 750, 1.000, 1.250, 1.500, 2.000, 2.500, 5.000, 7.500, 10.000. Svi iznosi su fiksni i u iznos je uključen PDV. Prije odlaska u inozemstvo odaberi limit koji najbolje odgovara tvojim potrebama za prijenosom podataka u inozemstvu.

Dok je uključena, usluga Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu se korisniku se primjenjuje svaki mjesec. Usluga će korisniku ograničiti prijenos podataka kod dostizanja limitiranog iznosa bez obzira na prijenos podataka koji se u tom trenutku odvija na pretplatničkoj ili prepaid mobilnoj liniji. Korisniku se daje na izbor daljnje korištenje prijenosa podataka ili prekid prijenosa podataka na sljedeći način:

  • Odabir nastavka korištenja prijenosa podataka i potpuno isključenje limita do ponovnog uključenja
  • Odabir nastavka korištenja prijenosa podataka samo za tekući mjesec, tj. isključenje limita za prijenos podataka u inozemstvu za tekući mjesec. Od prvog dana idućeg mjeseca limit će se ponovo uključiti, a korisnik dalje može koristiti uslugu Limita podatkovne potrošnje u inozemstvu (ako se nakon odabira nastavka korištenja prijenosa podataka samo za tekući mjesec odabere unutar istog mjeseca drugi limit, tada odabrani limit vrijedi tek za idući kalendarski mjesec)
  • Odabir promjene limita na veći iznos i nastavak prijenosa podataka do stizanja tog promijenjenog iznosa limita. Limit podatkovne potrošnje provjerite klikom na link (isključivo preko mobilnih uređaja) putem uređaja za koji želite provjeriti Limit. Provjerite svoj Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu: www.tomato.com.hr/roaming_data.

Uključenje usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu na određenoj pretplatničkoj liniji moguće je:

a) preko internet stranice:
www.tomato.com.hr/roaming_data korisnik sam može administrirati Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu i prije nego je u inozemstvu iznos limita dostignut (sav podatkovni promet (MB) na internet stranici www.tomato.com.hr/roaming_data kod administracije Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu je besplatan u Hrvatskoj i u inozemstvu). Stranici je potrebno pristupiti s uređaja (SIM kartice) za koji se radi izmjena limita

b) podnošenjem zahtjeva na Tomato prodajnim mjestima

c) pozivom prema Tomato službi za korisnike na broj +385929933 (svi pozivi prema Tomato službi za korisnike na broj +385929933 za pozive iz Hrvatske ili inozemstva (roaminga) su besplatni)

Ulaskom u EU, primanje poruka na Tomato govornu poštu besplatno je u zemljama EEA zone. Tomato svojim korisnicima omogućuje besplatno primanje poruka na Tomato govornu poštu u cijelom svijetu. Preslušavanje poruka u govornoj pošti iz inozemstva i dalje će se naplaćivati prema cjeniku koji imaš uključen za pozive u inozemstvu. Korisnicima koji često borave u pograničnim područjima ponekad mogu biti naplaćeni roaming troškovi ako im se mobilni uređaj spoji na mrežu stranog operatora koji ima domet i unutar granica RH. Kako biste izbjegli takve situacije na svom uređaju, Tomato mrežu odaberite ručno umjesto opcije automatskog traženja mreže. Poziv iz inozemstva prema Tomato službi za korisnike je besplatan.

Lokalni podatkovni promet u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji članici EEA

Tomato korisnici koji borave u jednoj od zemalja članica EEA imaju mogućnost odabira ponude davatelja usluga u posjećenoj zemlji. To mogu korištenjem Usluge Alternativnog davatelja usluge lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatora u posjećenoj zemlji.

Preduvjet za preuzimanje ponude Alternativnog davatelja usluge lokalnog podatkovnog prometa u roamingu je pristupna točka na mobilnom uređaju.

Usluga se mora ugovoriti s Alternativnim davateljem usluge lokalnog podatkovnog prometa u roamingu u zemljama članicama EEA, a ne Vipnetom te za sve informacije i detalje vezane uz ponudu Alternativnog davatelja usluge lokalnog podatkovnog prometa potrebno kontaktirati samog alternativnog davatelja – ne Vipnet!

U slučaju korištenja ove usluge, Tomato korisniku će od strane Alternativnog davatelja usluge lokalnog podatkovnog prometa u roamingu biti naplaćen samo podatkovni promet. Sav ostali promet: odlazni i dolazni pozivi, slanje SMS-a i MMS-a bit naplaćeni prema Osnovnom EURO cjeniku koji korisnik ima uključen u trenutku poziva ili slanja poruka za roaming partnersku mrežu preko koje je navedeni promet ostvaren..

Više informacija o ograničenjima kod korištenja usluga Alternativnog davatelja lokalnog podatkovnog prometa u roamingu pogledajte u uvjetima korištenja.

Ostale zemlje: Afganistan (AWCC, TDCA), Alžir (Djezzy), Andora (AndorraTelecom), Angila (Cable & Wireless, Digicel), Angola (Unitel), Antigva I Barbuda (Cable & Wireless, Digicel), Argentina (Claro, Nextel, Telefonica Moviles), Armenija (ArmenTel, MTS Vivacell,Orange), Aruba (Digicel), Australija (Optus, Telstra, Vodafone), Azerbajdžan (Azercell, Azerfon, Bakcell), Bahama (BTC), Bahrein (Batelco, Zain), Bangladeš (GrameenPhone), Barbados (Cable & Wireless, Digicel), Belize (BTL), Benin (Space Tel (MTN)), Bermudi (Digicel), Bolivija (NuevaTel PCS), Brazil (Claro, Nextel, TIM Brasil, VIVO S.A.), Britanski Djevičanski Otoci (Cable & Wireless, Digicel), Brodovi (Maritime Communications Partner as, Seanet Maritime Communications AB, VODAFONE MALTA LIMITED – Maritime, Wireless Maritime Service), Brunej (DST), Burkina Faso (Airtel), Butan (B-Mobile), Crna Gora (MTel, Telenor, T-Mobile), Curacao (Digicel Curacao), Čile (Claro, Entel PCS), Dominika (Cable & Wireless, Digicel), Dominikanska Republika (Claro, Orange), Džibuti (Djibouti Telecom), Egipat (Mobinil, Vodafone), Ekvador (Claro), Ekvatorska Gvineja (Hits), El Salvador (Claro), Etiopija (Ethio Telecom, Vodafone), Fidži (Digicel), Filipini (Globe Telecom, Smart), Francuska Polinezija (Tikiphone), Gambija (Africell), Gana (Scancom (MTN, Areeba, Spacefon), Vodafone)), Grenada (Cable & Wireless, Digicel), Gruzija (Geocell, Magticom, Mobitel), Guernsey (AirTel-Vodafone, Cable & Wireless), Gvajana (Digicel), Gvatemala (Claro), Gvineja (Celcom), Haiti (Digicel, Natcom), Honduras (Claro), Hong Kong (HKT, Hutchison, SMC), Indija (Aircel, Bharti Airtel, Vodafone), Indonezija (INDOSAT, Telkomsel, XL), Irak (Korek Telecom, Zain), Iran (MCI), Isle Of Man (Manx Telecom), Izrael (Cellcom, Partner (Orange), Pelephone), Jamajka (Cable & Wireless, Digicel), Japan (NTT Docomo, Softbank Mobile (Vodafone)*), Jemen (MTN (Spacetel), SabaFon), Jersey (Airtel – Vodafone, Jersey Telecom), Jordan (Orange), Južna Koreja (KT, SK Telecom), Južni Sudan (Vivacell), Južnoafrička Republika (MTN, Vodacom), Kajmanski Otoci (Cable & Wireless, Digicel), Kambodža (Cambodia Shinawatra, Metfone, Sotelco), Kamerun (Orange), Kanada (Bell Mobility, Rogers Communications, Telus), Katar (Ooredoo, Vodafone), Kazahstan (KarTell, K'Cell), Kenija (Safaricom), Kina (China Mobile, China Unicom), Kirgistan (MegaFon, Sky Mobile), Kolumbija (Claro), Kongo Dem. Rep. (Orange, Vodacom), Kosovo (IPKO, Vala Kosovo), Kostarika (Claro, I.C.E.), Kuba (Cubacel), Kuvajt (Zain), Laos (Millicom Lao, Startelecom), Libanon (MIC 2 – Touch), Liberija (Cellcom), Libija (Al Madar), Madagaskar (Airtel, Telma), Makao (CTM ,Hutchison), Malavi (TELEKOM NETWORKS MALAWI), Maldivi (Dhiraagu), Malezija (Celcom, Maxis), Mali (Orange), Maroko (IAM ((Maroc Telecom)), Meditel, WANA), Mauricijus (EMTEL, MTML), Mauritanija (Chinguitel), Meksiko (Nextel,Telcel,Telefonica), Moldavija (MegaCom, Moldcell, Orange), Mongolija (MobiCom, Unitel), Montserrat (Cable & Wireless), Mozambik (Mcel, Movitel, Vodacom), Namibija (MTC), Nepal (N'Cell), Niger (Orange), Nigerija (MTN), Nikaragva (Claro – Enitel), Novi Zeland (Vodafone), Obala Bjelokosti (Moov CI, MTN), Oman (Omantel), Pakistan (Warid Telecom), Palestina (Jawwal), Panama (Cable & Wireless, Claro), Papua Nova Gvineja (Digicel), Paragvaj (Claro, Hola), Peru (Claro, Nextel), Portoriko (AT&T, Claro), Ruanda (Tigo), Rusija (Beeline, DonTelecom, MegaFon, MTS, MTS Sverdlovsk region Branch (Uraltel), NCC, New Telephone Company (NTC), Novgorod Telecommunications (INDIGO), ROSTELECOM (Uralsvyazinform-Ermak RMS), Yeniseytelecom (SCS-900), SAD (AT&T, T-Mobile), Samoa (Digicel), San Marino (SMT), Saudijska Arabija (Saudi Mobily, Saudi Telecom), Sejšeli (Cable & Wireless), Senegal (Orange), Sijera Leone (Africell), Singapur (M1, SingTel Mobile, StarHub), Sirija (MTN, Syriatel), Srbija (Telekom Srbija, Telenor (Mobtel), Vip), Sudan (Zain), Surinam (Digicel), Svazi (MTN), Sveta Lucija (Cable & Wireless, Digicel), Sveti Kristofor I Nevis (Cable & Wireless, Digicel), Sveti Vincent I Grenadini (Cable & Wireless,Digicel), Šri Lanka (Dialog Axiata, Etisalat), Tadžikistan (LLC Tacom, MegaFon), Tajland (AIS, TAC (DTAC)), Tajvan (Chunghwa Telecom, Taiwan Mobile (TCC)), Tanzanija (Airtel), Togo (Togocel), Tonga - Prijateljski Otoci (Digicel), Trinidad I Tobago (Digicel), Tunis (Ooredoo (Tunisiana S.A.), Orange, Tunisie Telecom), Turkmenistan (BCTI), Turks I Caicos (Cable & Wireless,Digicel), Uganda (MTN), Ujedinjeni Arapski Emirati (DU, Etisalat), Urugvaj (Antel, Claro), Uzbekistan (U'Cell, Unitel), Vanuatu (Digicel), Venecuela (Digitel), Vijetnam (Gtel Mobile (Beeline),Viettel), Zelenortski Otoci (CV Movel, Unitel T+), Zimbabve (Econet), Zrakoplovi (Aeromobile, OnAir Switzerland Sarl)