Tomato u inozemstvu

Koristi svoj Tomato broj u više od 160 zemalja širom svijeta.

EU roaming regulacija donosi potpuno novi način naplate roaminga u zemljama EEA. Cijene izravno ovise o cijenama vaše domaće tarife koju koristite u HR, a koje će biti uvećane za fiksni iznos dodatne naknade propisane EU roaming regulacijom.

Novi način naplate roaminga prema Tomato Osnovnom EURO cjeniku od 30.04.2016.

Zona u kojoj se nalazite Odlazni pozivi (kn/min) prema Dolazni pozivi
(kn/min)
Slanje SMS poruka
(kn/SMS)
Slanje MMS poruka
(kn/MMS)
Prijenos podataka
zemljama EEA ostalim zemljama Europe ostalim zemljama u Svijetu
EEA Cijena iz domaće tarife
+
0,46 (1)
8,13 13,21 0,10 Cijena iz domaće tarife
+
0,18 (2)
Cijena iz domaće tarife
+
0,46 (3)
Cijena iz domaće tarife
+
0,46/MB (4)
BiH 3,46 5,49 13,21 1,93 0,90 6,00 6,00/100 kB
Europa 8,13 8,13 13,21 3,46 1,92 6,00 6,00/100kB
Ostale zemlje 13,21 13,21 13,21 4,98 3,55 6,00 6,00/100kB
Roaming u zemljama EEA – EU roaming regulacija od 30.4.2016. (PDV uključen) *
Navedene cijene uključuju PDV
(1)
Cijena poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife uvećana za dodatnu naknadu propisanu EU roaming regulacijom 0,46 Kn/min. Ako je zbroj viši od 1,79 Kn/min, naplaćuje se 1,79 Kn/min.
(2)
Cijena SMSa prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife uvećana za dodatnu naknadu propisanu EU roaming regulacijom 0,18 Kn/SMS. Ako je zbroj viši od 0,56 Kn/SMS, naplaćuje se 0,56 Kn/SMS.
(3)
Cijena MMSa prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife uvećana za dodatnu naknadu propisanu EU roaming regulacijom 0,46 Kn/MMS. Ako je zbroj viši od 1,88 Kn/MMS, naplaćuje se 1,88 Kn/MMS.
(4)
Cijena MBa u HR iz domaće tarife uvećana za dodatnu naknadu propisanu EU roaming regulacijom 0,46 Kn/MB. Ako je zbroj viši od 1,88 Kn/MB, naplaćuje se 1,88 Kn/MB.

Ako se u okviru domaće tarife naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR, ista će se naplaćivati u EEA roamingu pri čemu konačna cijena neće prelaziti 1,79 Kn/min.
Ako su u domaćoj tarifi uključene EEA roaming minute, poruke ili MB, na iste se neće naplaćivati dodatna naknada u EEA roamingu propisana EU roaming regulacijom. Minute i poruke prema ostalim mobilnim mrežama i MB uključeni u domaću tarifu mogu se koristiti i u EEA roamingu, uz dodatnu naknadu propisanu EU roaming regulacijom.

Ako niste sigurni koju pretplatničku tarifu koristite, ona vam je navedena na vašem mjesečnom računu. Korisnici bonova naziv svoje domaće tarife mogu provjeriti pozivom izbornika na broj 092 99 88 000.

Obračunske jedinice za promet u inozemstvu uz uključen Tomato Osnovni EURO cjenik:

- unutar zone EEA (EU, Island, Norveška i Lihtenštajn):
a) odlazni pozivi u inozemstvu: 30 sekundi i nakon toga 1 sekunda
b) dolazni pozivi u inozemstvu: 1 sekunda
c) SMS i MMS poruke: 1 poruka
d) prijenos podataka: 1 kB

- u svim ostalim zonama:
a) pozivi u inozemstvu (odlazni i dolazni): 60 sekundi
b) SMS i MMS poruke: 1 poruka
c) prijenos podataka: 10 kB

Mobilne mreže po svakoj zoni:

EEA: Austrija (A1 TA, Orange, T-Mobile), Belgija (Belgacom (Proximus), KPN Group, Mobistar), Bugarska (Mobiltel), Cipar (Vodafone), Češka (Vodafone, Telefonica), Danska (TDC Mobil A/S), Estonija (Elisa), Finska (Elisa), Francuska (uključujući Monako) (SFR, Bouygues Telecom, Orange France), Njemačka (Vodafone D2, E-Plus, Telefonica (O2), T-Mobile), Grčka (Vodafone, Cosmote, Q-Telecom, WIND Hellas), Mađarska (Vodafone, Telenor, T-Mobile) , Island (Vodafone), Irska (Vodafone, Hutchison 3G), Italija (Vodafone Omnitel, Telecom Italia, WIND), Latvija (LMT, Bite Latvija) Lihtenštajn (Mobilkom), Litva (OMNITEL, Bite Lieutva), Luksemburg (Tango, P&T), Malta (Vodafone), Nizozemska (Vodafone Libertel, KPN (Telfort), Norveška (Telia Sonera), Poljska (Polkomtel, PTC Era, Orange), Portugal (Vodafone, TMN), Rumunjska (Vodafone, Orange), Slovačka (Orange, Slovak Telekom), Slovenija (Si.mobil, Telekom Slovenia), Španjolska (Vodafone, Orange, Telefónica Móviles, Xfera), Švedska (TeliaSonera, Telenor), Ujedinjeno Kraljevstvo (Vodafone, Hutchison 3G, Telefonica, Orange)

BiH: Bosna i Hercegovina (BH Telecom, Eronet, Telekom Srpske)

Europa: Albanija (Vodafone, PLUS), Bjelorusija (Velcom), Makedonija (Vip Operator, One, T-Mobile), Švicarska (Swisscom, Orange, Sunrise), Turska (Vodafone, Turkcell), Ukrajina (Kyivstar, Astelit, MTS)

Ostale zemlje: sve ostale zemlje i mobilne mreže koje se ne nalaze u jednoj od ostalih zona a sa kojima Vipnet ima potpisan roaming partnerski ugovor za korištenje usluga u inozemstvu

* Rusija, Srbija, Crna Gora i Kosovo se nalaze u zoni „Svijet"

Popis Ostalih zemalja pogledajte ovdje

Pozivanje i slanje poruka iz inozemstva

Pri pozivanju ili slanju SMS/MMS poruka prema korisnicima hrvatskih mobilnih mreža potrebno je koristiti međunarodni oblik broja +3859XXXXXXX, dok se pozivi prema hrvatskim fiksnim mrežama uspostavljaju korištenjem broja u obliku npr. +3851XXXXXX (Grad Zagreb / Zagrebačka županija) ili +38551XXXXXX (Primorsko-goranska županija).
MMS poruke je moguće slati iz inozemnih mreža koje podržavaju GPRS i/ili UMTS signal, a koje su navedene na ovom popisu.

Prijenos podataka u inozemstvu

Surfaj internetom na svom mobitelu i dok si izvan Hrvatske! Cijena prijenosa podataka u inozemstvu ne ovisi o mreži operatora niti vremenu provedenom na mreži, već isključivo o količini prenesenih podataka.
Prijenos podataka u inozemstvu na svim mrežama unutar EEA zemalja naplaćuje se po cijeni MB iz domaće tarife uvećanoj za iznos dodatne naknade propisane EU roaming regulacijom (0,46 Kn/MB), a najviše 1,88 Kn/MB. Obračunska jedinica: 1kB. Na svim ostalim mrežama u svijetu cijena prijenosa podataka iznosi 61,44kn/MB uz obračunsku jedinicu 10kB.

Napomena: temeljem EU roaming regulacije, korisnicima se automatski uključuje usluga Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu koja omogućava potpunu kontrolu troškova prijenosa podataka jer je nakon dostizanja iznosa limita od 469 Kn zabranjen daljnji prijenos podataka u inozemstvu do kraja tekućeg mjeseca, ako korisnik sam ne zatraži drugačije. Dostupni su i niži limiti, već od 250 Kn – više pročitajte ovdje.

Ako želite, možete blokirati prijenos podataka u potpunosti kada se nalazite u inozemstvu (usluga Zabrana GPRS roaminga). Na taj način ćete se zaštititi od plaćanja prijenosa podataka u inozemstvu ali i onemogućiti surfanje i primanje e-mailova dok se nalazite izvan Hrvatske.

Praktični primjer usporedbe iste količine nacionalnog prometa i prometa ostvarenog u roamingu: koristite npr. tarifu Brutalna koja uključuje 1.500 MB unutar Hrvatske, te istovremeno imate uključen Tomato Osnovni EURO cjenik na koji se primjenjuje EU roaming regulacija. Ako potrošite npr. 10 MB prometa unutar Hrvatske, nema dodatne naplate po MB (jer su MB uključeni u mjesečnu naknadu domaće tarife). U slučaju da istih 10 MB potrošite u roamingu unutar EEA zemalja, naplatit će se dodatna naknada određena EU roaming regulacijom u iznosu od 0,46 Kn/MB, odnosno naplatit će se ukupno za 10 MB u EEA roamingu ukupno 4,60 Kn (PDV uključen).

Naplata dolaznih poziva

Kad u inozemstvu primiš dolazni poziv, osoba koja te je zvala plaća dio poziva do Tomato mreže, a ti plaćaš dio poziva od Tomato mreže prema mreži roaming partnera.

Pozivi prema Službi za korisnike

Pozivi prema broju 092 99 33 se ne naplaćuju. Pozivi prema broju 092 99 88 se ne naplaćuju.

Nadoplata Tomato računa

I dok si u inozemstvu svoj Tomato račun možeš nadoplatiti putem Tomato web shopa, web portala i Internet bankarstva.
• Više informacija

SMS roaming cjenik

Sukladno odluci Europskog parlamenta i HAKOM-a svi operatori javnih komunikacijskih usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama obvezni su putem SMS poruke obavijestiti korisnike o cijenama poziva, SMS i MMS poruke te podatkovnog prometa, besplatnog broja službe za korisnike te besplatnog broja za hitne slučajeve u trenutku kada se taj korisnik prijavi na gostujuću mrežu u inozemstvu. Svi tomato korisnici (prepaid i pretplatnici) će prilikom spajanja na mobilnu mrežu u inozemstvu izvan EEA zone primiti SMS poruku: Trenutno koristis mrezu XXXXXX, YYYYY na kojoj su cijene sljedece: odlazni poziv prema Hrvatskoj i zemljama EEA: XX.XXkn/min, dolazni poziv: XX.XXkn/min, SMS: XX.XXkn, MMS: XX.XXkn, prijenos podataka: XX.XXkn/100kB.
Besplatni broj Službe za korisnike: +385929933.
Besplatni broj Hitne službe: 112.
SMS poruka u EEA zemljama: Trenutno koristis mrezu XXXXXX,YYYYY. Cijene poziva, SMS i MMS poruka jednake su cijenama tvoje domace tarife prema ostalim mobilnim mrezama u HR uz dodatne naknade: odlazni poziv 0,46 kn/min, dolazni poziv 0,10 Kn/min, SMS 0,18 Kn, MMS 0,46 Kn. Cijena prijenosa podataka jednaka je cijeni tvoje domace tarife uz dodatnu naknadu 0,46 Kn/MB. Besplatni broj Sluzbe za korisnike +385929930092. Besplatni broj Hitne sluzbe 112. Tomato

Tomato u kojoj će biti naznačene cijene pozivanja za:
• Pojedinog operatera
• Odlazne pozive (prema HR i zemljama članicama EEA)
• Dolazne pozive
• SMS
• MMS
• Prijenos podataka (MB koje korisnik troši u inozemstvu) - cijena će biti iskazana u jedinici kB
• Besplatni broj službe za korisnike
• Besplatni broj hitne službe unutar posjećene zemlje

Cijene u SMS poruci su prikazane sukladno cjeniku osnovnog roaming cjenika uz tarifni model ili roaming usluge koju Tomato korisnici imaju uključenu na svojoj pretplatničkoj liniji u trenutku slanja SMS poruke. Korisnici će unutar 30 dana primiti samo 1 SMS sa informacijama o cijenama u inozemstvu, ako se više puta spoje na mrežu istog operatera i SMS će za Tomato korisnike biti poslan sa broja 9933.
Na zahtjev tomato korisnika pozivom Službi za korisnike 092 99 33 navedeni SMS-ovi mogu biti zabranjeni i korisnici ih neće primati do trenutka kada ponovo odluče da im se navedene informacije o cijenama u inozemstvu šalju na taj način (poziv službi za korisnike je besplatan iz inozemstva).

Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu

Limit podatkovne potrošnje omogućava potpunu kontrolu troškova prijenosa podataka jer je nakon dostizanja iznosa limita zabranjen daljnji prijenos podataka u inozemstvu do kraja tekućeg mjeseca, ako korisnik sam ne zatraži drugačije. Kad korisnik dosegne 80% i 100% iznosa limita, o tome ćemo ga obavijestiti SMS-om, a putem internetske stranice moći će odabrati: nastavak korištenja bez ograničenja do kraja tekućeg mjeseca, potpuno isključenje limita za tekući i buduće mjesece ili odabir višeg limita za tekući i buduće mjesece.

Usluga Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu od 1.7.2013. godine uključuje se automatski svim Tomato korisnicima koji koriste neki od pretplatničkih i prepaid tarifnih modela. Automatskim uključenjem usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu primjenjuje se limit od 469kn unutar jednog kalendarskog mjeseca za prijenos podataka u inozemstvu.

Tomato će svojim korisnicima uz navedeni limit 469kn ponuditi i ostale predefinirane limite za podatkovnu potrošnju u inozemstvu u iznosima koji bi zadovoljili potrebe korisnika za podatkovnom komunikacijom u inozemstvu. Limiti su definirani na način da korisnik može odabrati bilo koji iznos vrijednosti limita: 250, 469 (blizu 500), 750, 1.000, 1.250, 1.500, 2.000, 2.500, 5.000, 7.500, 10.000. (iznosi su fiksni u kunama i s uključenim iznosom PDV-a.)

Predlažemo vam da prije odlaska u inozemstvo odaberete limit koji najbolje odgovara vašim potrebama za prijenos podataka u inozemstvu.

Usluga Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu se korisniku primjenjuje svaki mjesec (sve dok je uključena). Usluga će korisniku zabraniti tj. ograničiti prijenos podataka kod dostizanja iznosa/limita bez obzira na prijenos podataka koji se u tom trenutku odvija na pretplatničkoj ili prepaid mobilnoj liniji (trajanje sesije prijenosa podataka će se prekinuti) te se korisniku daje na izbor daljnje korištenje prijenosa podataka ili prekid prijenosa podataka na slijedeći način:

• Korisnik ima mogućnost odabrati nastavak korištenja prijenosa podataka i potpuno isključenje limita zauvijek do ponovnog uključenja

• Korisnik ima mogućnost odabrati nastavak korištenja prijenosa podataka za samo tekući mjesec, tj. isključenje limita za prijenos podataka u inozemstvu za tekući mjesec. Idući mjesec (od prvog dana u mjesecu) će se limit ponovo uključiti te će korisnik moći koristiti uslugu Limita podatkovne potrošnje u inozemstvu (ukoliko se nakon odabira nastavka korištenja prijenosa podataka samo za tekući mjesec odabere unutar istog mjeseca drugi limit, tada odabrani limit vrijedi tek za idući kalendarski mjesec

• Korisnik ima mogućnost odabrati promjenu limita na veći iznos te nastaviti prijenos podataka do dostizanja tog promijenjenog iznosa limita. Limit podatkovne potrošnje možete provjeriti klikom na link (kojem možete pristupiti isključivo samo preko mobilnih uređaja) putem uređaja za koji želite provjeriti Limit. Provjerite svoj Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu: www.tomato.com.hr/roaming_data.

Uključenje usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu na određenoj pretplatničkoj liniji moguće:

a) preko internet stranice:
www.tomato.com.hr/roaming_data gdje korisnik može sam administrirati Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu i prije nego je u inozemstvu iznos limita dostignut (sav podatkovni promet (MB) na internet stranici www.tomato.com.hr/roaming_data kod administracije Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu je besplatan u Hrvatskoj i u inozemstvu). Stranici je potrebno pristupiti sa uređaja (SIM kartice) za koji se radi izmjena limita.

b) podnošenjem zahtjeva na Tomato prodajnim mjestima

c) Pozivom prema Tomato službi za korisnike na broj +385929933 (svi pozivi prema Tomato službi za korisnike na broj +385929933 za pozive iz Hrvatske ili inozemstva (roaminga) su besplatni)

Ulaskom u EU, primanje poruka na Tomato govornu poštu besplatno je u zemljama EEA zone. Tomato svojim korisnicima omogućuje besplatno primanje poruka na Tomato govornu poštu u cijelom svijetu. Preslušavanje poruke na Tomato govornoj pošti iz inozemstva i dalje će se naplaćivati prema cjeniku koji imate uključen za pozive u inozemstvu. Korisnici koji borave često u pograničnim područjima mogu ponekad imati i roaming troškove ako im se mobitel ili korišteni uređaj spoji na mrežu stranog operatora, koji ima domet i unutar granica RH. Kako bi izbjegli takve situacije, jednostavno na svom uređaju odaberi ručno mrežu tomato, umjesto opcije automatskog traženja mreže.
Poziv iz inozemstva prema Tomato službi za korisnike je besplatan.
 

Lokalni podatkovni promet u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji članici EEA

Usluga Alternativnog davatelja usluge lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatora u posjećenoj zemlji je tehnička mogućnost za Tomato korisnike da, prilikom odlaska u zemlje članice EEA, odaberu ponudu davatelja usluga u posjećenoj zemlji.

Jedini preduvjet da bi Tomato korisnik mogao uzeti ponudu Alternativnog davatelja usluge lokalnog podatkovnog prometa u roamingu je omogućena EUINTERNET pristupna točka na mobilnom uređaju. Usluga se mora ugovoriti sa Alternativnim davateljem usluge lokalnog podatkovnog prometa u roamingu u zemljama članicama EEA, ne sa Vipnetom te je potrebno za sve informacije i detalje vezane uz ponudu Alternativnog davatelja usluge lokalnog podatkovnog prometa kontaktirati samog alternativnog davatelja – ne Vipnet!

Koristeći ponudu Alternativnog davatelja usluge lokalnog podatkovnog prometa u roamingu (Lokalni podatkovni promet u roamingu) Tomato korisniku će samo podatkovni promet biti naplaćen od strane Alternativnog davatelja usluge lokalnog podatkovnog prometa u roamingu. Sav ostali promet: odlazni pozivi, dolazni pozivi, slanje SMS poruka i slanje MMS poruka biti će naplaćeni prema Osnovnom EURO cjeniku koji korisnik ima uključen u trenutku poziva ili slanja poruka za roaming partnersku mrežu preko koje je navedeni promet ostvaren od strane Tomato korisnika.

Više informacija o ograničenjima kod korištenja usluga Alternativnog davatelja lokalnog podatkovnog prometa u roamingu pogledajte u uvjetima korištenja.

Ostale zemlje: Afganistan (AWCC, TDCA), Alžir (Djezzy), Andora (AndorraTelecom), Angila (Cable & Wireless, Digicel), Angola (Unitel), Antigva I Barbuda (Cable & Wireless, Digicel), Argentina (Claro, Nextel, Telefonica Moviles), Armenija (ArmenTel, MTS Vivacell,Orange), Aruba (Digicel), Australija (Optus, Telstra, Vodafone), Azerbajdžan (Azercell, Azerfon, Bakcell), Bahama (BTC), Bahrein (Batelco, Zain), Bangladeš (GrameenPhone), Barbados (Cable & Wireless, Digicel), Belize (BTL), Benin (Space Tel (MTN)), Bermudi (Digicel), Bolivija (NuevaTel PCS), Brazil (Claro, Nextel, TIM Brasil, VIVO S.A.), Britanski Djevičanski Otoci (Cable & Wireless, Digicel), Brodovi (Maritime Communications Partner as, Seanet Maritime Communications AB, VODAFONE MALTA LIMITED – Maritime, Wireless Maritime Service), Brunej (DST), Burkina Faso (Airtel), Butan (B-Mobile), Crna Gora (MTel, Telenor, T-Mobile), Curacao (Digicel Curacao), Čile (Claro, Entel PCS), Dominika (Cable & Wireless, Digicel), Dominikanska Republika (Claro, Orange), Džibuti (Djibouti Telecom), Egipat (Mobinil, Vodafone), Ekvador (Claro), Ekvatorska Gvineja (Hits), El Salvador (Claro), Etiopija (Ethio Telecom, Vodafone), Fidži (Digicel), Filipini (Globe Telecom, Smart), Francuska Polinezija (Tikiphone), Gambija (Africell), Gana (Scancom (MTN, Areeba, Spacefon), Vodafone)), Grenada (Cable & Wireless, Digicel), Gruzija (Geocell, Magticom, Mobitel), Guernsey (AirTel-Vodafone, Cable & Wireless), Gvajana (Digicel), Gvatemala (Claro), Gvineja (Celcom), Haiti (Digicel, Natcom), Honduras (Claro), Hong Kong (HKT, Hutchison, SMC), Indija (Aircel, Bharti Airtel, Vodafone), Indonezija (INDOSAT, Telkomsel, XL), Irak (Korek Telecom, Zain), Iran (MCI), Isle Of Man (Manx Telecom), Izrael (Cellcom, Partner (Orange), Pelephone), Jamajka (Cable & Wireless, Digicel), Japan (NTT Docomo, Softbank Mobile (Vodafone)*), Jemen (MTN (Spacetel), SabaFon), Jersey (Airtel – Vodafone, Jersey Telecom), Jordan (Orange), Južna Koreja (KT, SK Telecom), Južni Sudan (Vivacell), Južnoafrička Republika (MTN, Vodacom), Kajmanski Otoci (Cable & Wireless, Digicel), Kambodža (Cambodia Shinawatra, Metfone, Sotelco), Kamerun (Orange), Kanada (Bell Mobility, Rogers Communications, Telus), Katar (Ooredoo, Vodafone), Kazahstan (KarTell, K'Cell), Kenija (Safaricom), Kina (China Mobile, China Unicom), Kirgistan (MegaFon, Sky Mobile), Kolumbija (Claro), Kongo Dem. Rep. (Orange, Vodacom), Kosovo (IPKO, Vala Kosovo), Kostarika (Claro, I.C.E.), Kuba (Cubacel), Kuvajt (Zain), Laos (Millicom Lao, Startelecom), Libanon (MIC 2 – Touch), Liberija (Cellcom), Libija (Al Madar), Madagaskar (Airtel, Telma), Makao (CTM ,Hutchison), Malavi (TELEKOM NETWORKS MALAWI), Maldivi (Dhiraagu), Malezija (Celcom, Maxis), Mali (Orange), Maroko (IAM ((Maroc Telecom)), Meditel, WANA), Mauricijus (EMTEL, MTML), Mauritanija (Chinguitel), Meksiko (Nextel,Telcel,Telefonica), Moldavija (MegaCom, Moldcell, Orange), Mongolija (MobiCom, Unitel), Montserrat (Cable & Wireless), Mozambik (Mcel, Movitel, Vodacom), Namibija (MTC), Nepal (N'Cell), Niger (Orange), Nigerija (MTN), Nikaragva (Claro – Enitel), Novi Zeland (Vodafone), Obala Bjelokosti (Moov CI, MTN), Oman (Omantel), Pakistan (Warid Telecom), Palestina (Jawwal), Panama (Cable & Wireless, Claro), Papua Nova Gvineja (Digicel), Paragvaj (Claro, Hola), Peru (Claro, Nextel), Portoriko (AT&T, Claro), Ruanda (Tigo), Rusija (Beeline, DonTelecom, MegaFon, MTS, MTS Sverdlovsk region Branch (Uraltel), NCC, New Telephone Company (NTC), Novgorod Telecommunications (INDIGO), ROSTELECOM (Uralsvyazinform-Ermak RMS), Yeniseytelecom (SCS-900), SAD (AT&T, T-Mobile), Samoa (Digicel), San Marino (SMT), Saudijska Arabija (Saudi Mobily, Saudi Telecom), Sejšeli (Cable & Wireless), Senegal (Orange), Sijera Leone (Africell), Singapur (M1, SingTel Mobile, StarHub), Sirija (MTN, Syriatel), Srbija (Telekom Srbija, Telenor (Mobtel), Vip), Sudan (Zain), Surinam (Digicel), Svazi (MTN), Sveta Lucija (Cable & Wireless, Digicel), Sveti Kristofor I Nevis (Cable & Wireless, Digicel), Sveti Vincent I Grenadini (Cable & Wireless,Digicel), Šri Lanka (Dialog Axiata, Etisalat), Tadžikistan (LLC Tacom, MegaFon), Tajland (AIS, TAC (DTAC)), Tajvan (Chunghwa Telecom, Taiwan Mobile (TCC)), Tanzanija (Airtel), Togo (Togocel), Tonga - Prijateljski Otoci (Digicel), Trinidad I Tobago (Digicel), Tunis (Ooredoo (Tunisiana S.A.), Orange, Tunisie Telecom), Turkmenistan (BCTI), Turks I Caicos (Cable & Wireless,Digicel), Uganda (MTN), Ujedinjeni Arapski Emirati (DU, Etisalat), Urugvaj (Antel, Claro), Uzbekistan (U'Cell, Unitel), Vanuatu (Digicel), Venecuela (Digitel), Vijetnam (Gtel Mobile (Beeline),Viettel), Zelenortski Otoci (CV Movel, Unitel T+), Zimbabve (Econet), Zrakoplovi (Aeromobile, OnAir Switzerland Sarl)