Mala, Srednja i Velika tarifa

Tko može uključiti nove tarife?

  • Postojeći Tomato korisnici
  • Novi Tomato pretplatnici
  • Korisnici A1 usluge koji zatraže uključenje Tomato usluge uz podmirenje preostale ugovorne obveze za A1 tarifu na kojoj se nalaze

Kako mogu provjeriti stanje MB/MIN/SMS u tarifi i opciji?

Stanje jedinca možeš provjeriti na 2 načina:

  • Slanjem besplatnog SMS-a sadržaja ? na broj 13444 
  • Putem nove Moj Tomato mobilne aplikacije

Što nakon što potrošim sve MB/MIN/SMS iz tarife?

Nakon što potrošiš sve MB/MIN/SMS iz tarife, slijedi naplata po standardnom cjeniku tarife koji možeš pogledati ovdje, a mi ti predlažemo da kupiš paket Dodatnih 500 jedinica.

Mogu li se MB/MIN/SMS iz tarife koristiti za pozivanje brojeva s posebnom naplatom, međunarodne pozive ili za slanje SMS-ova s posebnom naplatom poput parkinga?

Ne, MB/MIN/SMS unutar tarife mogu se koristiti samo za nacionalne pozive prema svim fiksnim i mobilnim mrežama, poruke prema nacionalnim destinacijama i surfanje na području Republike Hrvatske.

Mogu li na novim tarifama uključiti Internet opcije?

Ne, Internet opcije dostupne su samo na tarifama Mala Žestoka, Srednja Žestoka i Žestoka, a ako ti treba dodatnog Internet prometa, možeš uključiti Paket Dodatnih 500 MB/MIN/SMS.

Mogu li uključiti 4G opciju na tarifama Mala, Srednja i Velika?

Ne, jer sve tarife već imaju uključenu 4G brzinu.

 

Paket dobrodošlice

Tko može dobiti Paket dobrodošlice?

Svi novi korisnici koji aktiviraju novu Tomato pretplatu ili prenesu broj između 04.06. i 31.08.2018. i aktiviraju neku od tarifa: Mala, Srednja, Velika ili Najveća

Koliko jedinica dobijem u Paketu dobrodošlice i koliko vrijede?

Na Maloj dobiješ dodatnih 1000 jedinica, na Srednjoj 2000, na Velikoj 3000 jedinica, a na Najvećoj čak 5000 jedinica.

Jedinice iz Paketa dobrodošlice traju 30 dana od dana aktivacije tarife.

Trebam li aktivirati Paket?

Ne, samo aktiviraj tarifu i dobit ćeš SMS.

 

Paket Dodatnih 500

Ostaju li mi Dodatne MB/MIN/SMS iz paketa nakon prelaska na novu tarifu?

Da, prelaskom na novu tarifu nepotrošene dodatne MB/MIN/SMS iz paketa neće biti izbrisane.

Na kojim tarifama mogu uključiti i koristiti paket Dodatnih 500?

Na Maloj, Srednjoj i Velikoj tarifi.

Mogu li aktivirati više paketa Dodatnih 500 u istom mjesecu?

Možeš, nema ograničenja za kupovinu paketa.

 

Paket Dodatnih 1500

Ostaju li mi Dodatne MB/MIN/SMS iz paketa nakon prelaska na novu tarifu?

Da, prelaskom na novu tarifu nepotrošene dodatne MB/MIN/SMS iz paketa neće biti izbrisane.

Na kojim tarifama mogu uključiti i koristiti paket Dodatnih 1500?

Na Maloj, Srednjoj, Velikoj i Najvećoj tarifi.

Mogu li aktivirati više paketa Dodatnih 1500 u istom mjesecu?

Možeš, nema ograničenja za kupovinu paketa.

 

Opcija Bez uspostave poziva

 

Što dobivam opcijom Bez uspostave poziva?

Nećeš plaćati uspostavu poziva za pozive prema domaćim i međunarodnim destinacijama.

Do kada će mi vrijediti opcija i hoće li se automatski produljiti?

Opcija vrijedi do kraja obračunskog razdoblja, a nakon toga će se automatski produljiti i nadoplatiti.

Obračunava li se cijena proporcionalno broju dana koje koristim u mjesecu?

Da, cijena se obračunava proporcionalno broju dana korištenja u mjesecu.

Hoću li izgubiti opciju promjenom tarife?

Ne, opcija će ti ostati aktivna dok god koristiš Malu, Srednju ili Veliku tarifu ili dok sam ne isključiš opciju.

 

Dan bez brige

 

Tko može uključiti paket DAN BEZ BRIGE i što dobije?

Svi Tomato pretplatnici na Maloj, Srednjoj, Velikoj ili Najvećoj tarifi mogu aktivirati paket Dan bez brige.

Na dan kad aktiviraš Dan bez brige možeš od trenutka aktivacije do ponoći neograničeno trošiti MB / MIN / SMS.

Kako aktiviram DAN BEZ BRIGE?

Pošalji DAN na 13477.

Koliko često mogu aktivirati DAN BEZ BRIGE i koliko košta?

Dan bez brige možeš aktivirati dvaput mjesečno. Aktivacija te košta 20 kn.

Kako mogu provjeriti stanje MB/MIN/SMS u paketi Dan bez brige?

Kad imaš aktiviran Dan bez brige, svoje MB/MIN/SMS trošiš bez brige.

Stanje jedinca svoje redovne tarife možeš provjeriti na 2 načina:
Slanjem besplatnog SMS-a sadržaja ? na broj 13444
Putem nove Moj Tomato mobilne aplikacije

Kako mogu provjeriti koliko sam Dana bez brige potrošio?

Pošalji poruku sadražaja DAN? na 13477.

Vrijedi li ovo i na pretplati i na bonovima?

Zasad vrijedi samo za korisnike pretplate.

 

Dovedi prijatelja u Tomato

 

Kako mogu dovesti prijatelja u Tomato?

Nagovori prijatelja da uzme Tomato pretplatu – Malu, Srednju, Veliku ili Najveću tarifu i svi ćete profitirati.

Nakon što postane Tomato pretplatnik, u roku od 30 dana pošalji njegov broj i dobit ćete 1000, 2000, 3000 ili 5000 jedinica.

Što moram poslati, a što on mora poslati?

Pošalji njegov broj u obliku 092 XXXXXXX na 13477. On ne mora poslati ništa, a oba ćete dobiti poruku da ste dobili dodatne MIN/MB/SMS.

Koliko prijatelja mogu dovesti i koliko dugo dobivamo dodatne jedinice?

Možeš dovesti jednog prijatelja, a dodatne MIN/MB/SMS dobivaš 3 mjeseca zaredom.

Kako mogu provjeriti stanje MB/MIN/SMS?

Stanje jedinica možeš provjeriti na 2 načina:
Slanjem besplatnog SMS-a sadržaja ? na broj 13444 ili putem nove Moj Tomato mobilne aplikacije.


Drugo

Mogu li još uvijek uključiti Malu Žestoku ili Žestoku tarifu?

Ne, te tarife više nisu dostupne za uključenje.