Korisnici pretplate

Korisnici Pretplate

Pitanja i odgovori

Brutalna tarifa

TKO MOŽE AKTIVIRATI BRUTALNU TARIFU?
Svi Tomato korisnici koji imaju na računu dovoljno novaca za naknadu za 30 dana korištenja.

DA LI SE BESPLATNE MINUTE KORISTE PRILIKOM POZIVANJA BROJEVA S POSEBNOM NAPLATOM, DA LI SE SMS-OVI KORISTE ZA PLAĆANJE USLUGA POPUT PARKINGA?
Besplatne minute i/ili SMS poruke se ne mogu koristiti za pozive/slanje poruka prema odredištima sa dodanom vrijednosti, odnosno posebnom naplatom što uključuje i usluge kao što je plaćanje parkinga SMS porukom.

DA LI SE NAPLAĆUJU SMS PORUKE ZA AKTIVACIJU/DEAKTIVACIJU BRUTALNE TARIFE I SMS PORUKE ZA PROVJERU BESPLATNIH MB?
Ne.

MOGU LI U ROKU OD 30 DANA VIŠE PUTA AKTIVIRATI BRUTALNE TARIFU I KORISTITI BESPLATNE MINUTE, SMS PORUKE I MB?
Ne. Prema uvjetima korištenja moguće je samo jednom aktivirati tarifu unutar 30 dana.

KAKO MOGU PROVJERITI STANJE BESPLATNIH MINUTA, SMS PORUKA I MB UKLJUČENIH U TARIFU I DATUM?
Broj preostalih minuta, SMS poruka, megabajta i do kad ti tarifa traje provjeri slanjem besplatne SMS poruke sadržaja ? na broj 13411.