Promo korisnik

Pitanja i odgovori

Internet opcije za Tomato korisnike bonova

TKO MOŽE AKTIVIRATI OPCIJE?
Svi korisnici bonova Tomato usluge koji imaju na aktivan računu i dovoljan iznos za aktivaciju opcije.

KAKO SE AKTIVIRAJU OPCIJE?
Korisnik aktivira opcije slanjem SMS poruke sadržaja „M" na broj 13550 za aktivaciju opcije Malo internet, SMS poruke sadržaja „S" na broj 13550 za aktivaciju opcije Više interneta te SMS poruke sadržaja „V" na broj 13550 za aktivaciju opcije Najviše interneta.

KOLIKO TRAJE JEDNA OPCIJA?
Svaka opcija traje 30 dana od dana aktivacije.

MOGU LI NOVU AKTIVIRATI OPCIJU I PRIJE ISTEKA 30 DANA?
Možeš. U slučaju da aktiviraš novu opciju prije nego si potrošio ukupni podatkovni promet iz prethodno aktivirane/ih opcija, neiskorištena količina podataka uključena u opciju će se prenijeti u novu opciju u trenutku aktivacije, a vremenski period kojim je obuhvaćena naknada za korištenje opcije će biti produljen za 30 dana od dana zadnje aktivacije.

KOLIKO OPCIJA MJESEČNO MOGU AKTIVIRATI?
Možeš aktivirati do 20 opcija u jednom kalendarskom mjesecu.

PO ISTEKU 30 DANA HOĆE LI MI SE OPCIJA AUTOMATSKI PRODULJITI?
Po isteku 30 dana opcija će biti automatski obnovljena, ali prije obnove ćeš biti obaviješten SMS porukom, koja će te služiti kao podsjetnik da deaktiviraš opciju ukoliko ju ne želiš produljiti.

KAKO SE DEAKTIVIRAJU OPCIJU?
Korisnik deaktivira opciju slanjem SMS poruke sadržaja „NE" na broj 13550.

KAKO MOGU PROVJERITI STANJE BESPLATNIH MB UKLJUČENIH U OPCIJE?
Broj preostalih MB i do kad ti opcija traje provjeri slanjem besplatne SMS poruke sadržaja ? na broj 13550.

DA LI SE NAPLAĆUJU SMS PORUKE ZA AKTIVACIJU/DEAKTIVACIJU OPCIJA I SMS PORUKE ZA PROVJERU BESPLATNIH MB?
Ne, te poruke se ne naplaćuju.

DA LI SE INTERNETSKI PROMET MOŽE KORISITI U ROAMINGU?
Ne, opcije se mogu koristiti samo na području Republike Hrvatske.