Promo korisnik

Pitanja i odgovori

Zicer tarifa

TKO MOŽE AKTIVIRATI ZICER TARIFU?
Svi Tomato korisnici koji imaju na računu dovoljno novaca za naknadu za 30 dana korištenja.

KAKO SE AKTIVIRA ZICER TARIFA?
Slanjem besplatnog SMS-a s ključnom riječi TOMATO na broj 13470.

DA LI SE BESPLATNE MINUTE KORISTE PRILIKOM POZIVANJA BROJEVA S POSEBNOM NAPLATOM, DA LI SE SMS-OVI KORISTE ZA PLAĆANJE USLUGA POPUT PARKINGA?
Besplatne minute i/ili SMS poruke se ne mogu koristiti za pozive/slanje poruka prema odredištima sa dodanom vrijednosti, odnosno posebnom naplatom što uključuje i usluge kao što je plaćanje parkinga SMS porukom.


DA LI SE NAPLAĆUJU SMS PORUKE ZA AKTIVACIJU/DEAKTIVACIJU ZICER TARIFE I SMS PORUKE ZA PROVJERU BESPLATNIH MB?
Ne.

MOGU LI U ROKU OD 30 DANA VIŠE PUTA AKTIVIRATI ZICER TARIFU I KORISTITI BESPLATNE MINUTE, SMS PORUKE I MB?
Da. Ukoliko se korisnik nalazi na tarifi Zicer prvo mora uključiti osnovu tarifu Tarifa 0,45 slanjem besplatne prazne poruke na 13460, a nakon toga odmah može aktivirati novu Zicer tarifu slanjem poruke TOMATO na 13470.

KAKO MOGU PROVJERITI STANJE BESPLATNIH MINUTA, SMS PORUKA I MB UKLJUČENIH U TARIFU I DATUM?
Broj preostalih minuta, SMS poruka, megabajta i do kad ti tarifa traje provjeri slanjem besplatne SMS poruke sadržaja ? na broj 13411.