Uvjeti korištenja usluge Poklon bon za Tomato korisnike


1. Uslugu mogu koristiti Tomato pretplatnici i korisnici bonova za obnovu Tomato računa bonom drugim Tomato korisnicima bonova.

 

2. Uslugu korisnici mogu koristiti putem web stranice www.tomato.com.hr ili slanjem poruke na broj 13800.

 

3. Putem usluge Poklon bon moguće je obnoviti Tomato račun drugom Tomato korisniku Tomato bonovima od 20kn, 50kn, 100kn i 200kn.

 

4. Za korištenja usluge putem SMS-a korisnik treba poslati na broj 13800 poruku sadržaja: xxxxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyy tekst gdje je:
- xxxxxxxxxxxxx: 14-znamenkasti broj (kôd) s Tomato bona
- yyyyyyyyyyy: broj Tomato korisnika koje poklanja bon koji može biti u obliku 3859x, +3859x, 003859x ili 09x
- tekst – dio koji nije potrebno upisati, ali ukoliko želi korisnik može upisati poruke za Tomato korisnika kojem poklanja bon od maksimalno 60 znakova

 

5. Za korištenje usluge putem Tomato web stranice www.tomato.com.hr, korisnik treba unijeti svoj broj telefona te jednokratnu lozinku koju će primiti SMS porukom kako bi mogao pristupiti usluzi.

 

6. Nakon uspješne obnove računa odabranog Tomato korisnika obavijest o obnovi biti će poslana SMS porukom i korisniku koji poklanja bon kao i korisniku čiji račun je obnovljen.

 

7. Korisnik ne može uslugu Poklon bon koristiti 30 dana ukoliko 3 puta pogrešno unese 14-znamenkasti broj (kôd) s Tomato bona neovisno o načinu na koji je pokušao obnoviti račun drugom Tomato korisniku (putem web stranice ili slanjem SMS poruke).

 

8. Ukoliko korisnik unese krivi telefonski broj osobe kojoj poklanja bon, navedeno nije moguće poništiti i poslati Poklon bon na neki drugi broj.

 

9. Vipnet ne garantira za rad usluge u roamingu budući da to ovisi o mreži na koju je korisnik prijavljen. Ukoliko netko drugi koristi ovu uslugu kako bi obnovio račun korisniku koji je u roamingu, isti će moći na račun primiti novac. Slanje SMS poruke iz roaminga na broj 13800 naplaćuje se po važećem Cjeniku.

 

10. Vipnet d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez prethodne najave, o čemu će korisnik biti obaviješten putem web stranice www.vipnet.hr ili na drugi prikladan način.

 

11. Na sve odnose između pretplatnika i Vipneta koji nisu uređeni ovim Uvjetima korištenja primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o.

 

Uvjeti korištenja primjenjuju se od 27.11.2015.