Uvjeti korištenja usluge Tomato tehničke podrške plus


Članak 1.
Predmet ovih Uvjeta korištenja usluge Tomato tehničke podrške plus (u daljnjem tekstu: Uvjeti) je usluga stručne tehničke podrške (dalje u tekstu: Usluga) koja omogućuje svim Tomato korisnicima govornih usluga (dalje u tekstu: Korisnici) specijalističku tehničku podršku putem strucnih agenata pozivom Službe za korisnike na broj 092 9944 i/ili izravnim spajanjem agenata stručne tehničke podrške Vipneta (dalje u tekstu: agent) na računalo ili uređaj Korisnika, a u svrhu otklanjanja tehnickog problema ili pružanja tehnicke podrške unutar tehnickih i operativnih mogućnosti Vipnet-a.

Članak 2.
Usluga se naplaćuje sukladno Cjeniku. Ukoliko Korisnik za vrijeme pružanja usluge zatraži podršku koju može dobiti i putem besplatnog poziva Službe za korisnike, agent će ga o istom obavijestiti, no ukoliko Korisnik unatoč obavijesti zatraži da mu se predmetna podrška pruži u sklopu ove usluge, gubi pravo na prigovor u vezi naplate zatražene usluge.

Članak 3.
Vipnet se neće smatrati odgovornim za eventualni kvar hardware-a odnosno promjene sofware-a, uključujući operativni sustav i/ili gubitak podataka koji bi mogli nastati tijekom ili neposredno nakon pružanja usluge stručne tehničke podrške.

Članak 4.
Vipnet se obvezuje sve podatke Korisnika s kojima će tijekom pružanja Usluge biti upoznat, čuvati u tajnosti sukladno Općim uvjetima poslovanja VIPnet d.o.o.

Članak 5.
Vipnet zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja bez prethodne najave, o čemu će korisnik biti obaviješten putem web stranice www.tomato.com.hr ili na drugi prikladan način.