Uvjeti korištenja promocije 'Dovedi korisnika u Žestoku'


1. Promocija 'Dovedi korisnika u Žestoku' dostupna postojećim i novim korisnicima Tomato tarifama na pretplatu od 1.10.2013 do 30.4.2015 za sve prodajne kanale i od 24.7. do 30.11.2015, te od 17.12. do 31.5.2016. za kanale daljinske prodaje (putem Internet stranice i telefonske prodaje) i Hrvatska pošte.

2. Unutar promotivnog perioda, svaki postojeći korisnik Tomato pretplate koji dovede novog korisnika u Tomato pretplatu na tarifu Žestoka ili Mala Žestoka dobit će pogodnost u obliku jednog 100%-og popusta na mjesečnu naknadu za tarifu.Popust se neće obračunavati na mjesečnu naknada za korištenje mreže.
Postojeći korisnik može ostvariti maksimalno 6 mjesečnih popusta u iznosu od 100%, (isključujući mjesečnu naknadu za korištenje mreže) bez obzira koliko je korisnika doveo u Malu Žestoku ili Žestoku.
Novi korisnik koji je doveden putem ove promocije također će dobiti jedan 100%-i popust na mjesečnu naknadu za tarifu.Popust se neće obračunavati na mjesečnu naknada za korištenje mreže.

PRIMJER - Ukoliko postojeći korisnik dovede 10 novih korisnika, postojeći korisnik će i dalje dobiti maksimalno 6 mjesečnih popusta na tarifu u iznosu od 100%, ali će svih 10 novih korisnika dobiti po jedan 100%-i popust na mjesečnu naknadu za tarifu (isključujući mjesečnu naknadu za korištenje mreže).

3. Novi korisnik prilikom prijave za aktivacijom tarife (putem weba na http://www.tomato.com.hr/postani-korisnik/obrazac, pozivom na broj 092 99 55 ili na prodajnom mjestu) mora napomenuti Tomato pretplatnički broj postojećeg korisnika Tomato pretplate koji ga je doveo kako bi obojica dobili navedeni popust.

4. Za dobivanje promotivne pogodnosti uzimat će se u obzir vrijeme prijave korisnika, a ne vrijeme same aktivacije tarife.

Npr. ako se korisnik putem weba prijavio tako što je ispunio obrazac na gore navedenoj adresi 14.5.2016., ali je iz nekog razloga aktiviran tek 02.6.2016., takav korisnik će ipak dobiti promotivni popust od 100%-og popusta na mjesečnu naknadu za tarifu (isključujući mjesečnu naknadu za korištenje mreže).
5. Promotivni popust se postojećem i novom korisniku dodjeljuje samo ukoliko je novi korisnik aktivan dan prije dodjele samog popusta.
PRIMJER 1. - ako se novi korisnik prijavio za aktivaciju Tomato pretplatniče tarife 15.9., taj korisnik, kao i postojeći korisnik koji ga je doveo, će dobiti popust na računu za 10. mjesec, ali samo ukoliko je 31.10. novi korisnik i dalje aktivan na Tomato pretplatničkoj tarifi. Ukoliko novi korisnik nije aktivan 31.10. niti on niti postojeći korisnik neće dobiti promotivni popust.
PRIMJER 2. - ako se novi korisnik prijavio za aktivaciju Tomato pretplatniče tarife 15.9., ali je postojeći korisnik koji ga je doveo deaktivirao Tomato pretplatničku tarifu 20.09., tada će novi korisnik dobiti popust na računu za 10. mjesec, ukoliko je 31.10. i dalje aktivan na Tomato pretplatničkoj tarifi, dok postojeći korisnik neće dobiti popust jer više nije aktivan korisnik Tomato pretplatniče tarife.


6. Novi korisnik koji je došao putem ove promocije te je dobio jedan 100%-i popust na mjesečnu naknadu za tarifu (isključujući mjesečnu naknadu za korištenje mreže) ima pravo na još maksimalno šest mjesečnih popusta u iznosu od 100% (isključujući mjesečnu naknadu za korištenje mreže) ako će kao postojeći korisnik dovesti novih 6 ili više korisnika u Tomato pretplatu.

7. Korisnik koji je već ostvario promociju kao novi korisnik ne može ostvariti ponovno promociju kao novi korisnik na novom pretplatničkoj broju.

8. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web stranici www.tomato.com.hr.

9. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web stranici www.tomato.com.hr.

10. Vipnet zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta o čemu će pretplatnik biti obaviješten putem web stranice www.tomato.com.hr ili na drugi prikladan način.

Ovi uvjeti primjenjuju se od 1.9.2016. godine.