Uvjeti za Tomato korisnike bonova koji prelaze na pretplatničku tarifu


1. Korisnik ima pravo prijeći na pretplatničku tarifu i zadržati isti broj mobilnog telefona.

2. U slučaju prijelaza sa na pretplatničku tarifu, korisnik gubi pravo korištenja usluga koje su dostupne Tomato korisnicima bonova.

3. Korisnik ne može prijeći na pretplatničku tarifu ukoliko je u zadnjih 30 dana već bio Tomato pretplatnik.

4. U slučaju prijelaza na pretplatničku tarifu, nepotrošeni novčani iznos s glavnog računa će se prebaciti na pretplatnički račun. Iznos kuna koje je korisnik Tomato bonova ima na bonus računima ili ih je prikupio kroz druge promocije a ne nalaze se na glavnom računu ne može se prenijeti na pretplatnički račun. Novčani iznos može se potrošiti na pozive, poruke i prijenos podataka unutar Hrvatske ili u roamingu. Tim prebačenim novčanim iznosom se ne može podmiriti iznos mjesečne pretplate. Najveći mogući iznos koji se može prebaciti je 500 kn. Preneseni novčani iznos može se potrošiti u roku 90 dana od datuma prelaska na pretplatničku tarifu. Ukoliko korisnik ne potroši preneseni iznos na pretplatničkom računu, gubi preneseni iznos kuna.

5. Vipnet zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem web stranice www.tomato.com.hr ili na drugi prikladan način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 1.10.2013. godine.