Uvjeti korištenja tarife "Na tuđi račun"

1. Uključenjem tarife "Na tuđi račun" (u daljnjem tekstu: Tarifa), Tomato korisnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća Uvjete korištenja tarife "Na tuđi račun" (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Uključenjem Tarife, Korisnik stječe pravo na pogodnost primanja bonus iznosa (u daljnjem tekstu: Bonus) za dolazne pozive.

3. Tarifu mogu uključiti svi Tomato korisnici.

4. Tarifa je dostupna za uključenje od 9.12.2009. u 00:00 sati do 6.10.2011 te od 6.4.2012. do 14.9.2012.

5. Postojeći Korisnik može uključiti Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja BONUS na broj 13441 ili pozivom na broj 0800 092 092. U trenutku uključenja Tarife Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Slanje SMS poruke na broj 13441 naplaćuju se sukladno službenom cjeniku.

6. Nakon uključenja, Tarifa se može koristiti bez vremenskog ograničenja.

7. Tarifa se može isključiti slanjem SMS poruke sadržaja NE na broj 13441 ili pozivom na 0800 092 092. Nakon isključenja Tarife, korisniku će biti uključena Tarifa 0.45. Tarifa se ne može kombinirati sa niti jednom drugom tarifom ili opcijom.

Nakon uključenja Tarife, Korisnik gubi pravo na korištenje Tomato Plus tarife.

8. Korisniku se Bonus dodjeljuje na sljedeći način: za svaku punu minutu (trajanja 60 sekundi) dolaznog poziva iz nacionalnih fiksnih i mobilnih mreža korisnik prima Bonus iznos od 1,02 kn.

9. Ostvareni bonus ne može se koristiti za pozive prema uslugama s posebnom tarifom, za slanje SMS poruka prema uslugama s posebnom tarifom, za odlazne pozive i SMS poruke prema internacionalnim destinacijama, za dolazne i odlazne pozive u roamingu, slanje SMS poruka u roamingu, slanje MMS poruka u nacionalnom prometu, slanje MMS poruka u roamingu, prijenos podataka u nacionalnom prometu, prijenos podataka u roamingu, plaćanje parkinga i javnog prijevoza, te za uslugu SOS kredit. U slučaju sumnje na zlouporabu i prekomjerno korištenja ostvarenog bonusa ili ponašanje Korisnika koje nije u skladu s Općim uvjetima poslovanja VIPnet d.o.o. i/ili drugim uvjetima korištenja usluga koje Korisnik koristi, Vipnet zadržava pravo isključenja Korisnika

10. Bonus se ne dodjeljuje u sljedećim slučajevima: za odlazne pozive, dolazne pozive upućene od strane Tomato korisnika, dolazne pozive upućene od strane Vip korisnika, dolazne pozive sa brojeva koji započinju sa 09299, dolazne pozive iz međunarodnih mreža, dolazne pozive dok se Korisnik nalazi u inozemstvu (roamingu), dolazne pozive sa bilo kojeg broja sa dodanom vrijednošću ili sa posebnom naplatom, dolazne pozive sa brojeva koji započinju sa 0800, dolazne pozive koji započinju sa 09177, dolazne pozive ukoliko pozivatelj koristi Vip VoIP uslugu, dolazne ili odlazne SMS ili MMS poruke. U slučaju sumnje na zlouporabu Tarife pri čemu je Korisnik prikupljao bonus određenim dolaznim pozivima iz Vip mreže, Vipnet zadržava pravo isključenja brojeva pozivatelja (Vip broj) i primatelja poziva (Tomato broj).

11. Iznos prikupljenog Bonusa korisnik može provjeriti slanjem SMS poruke sadržaja STANJE na broj 13441.

12. Uvjet za prebacivanje prikupljenog Bonusa na Bonus račun je nadoplata glavnog računa bilo kojim bonom. Nakon nadoplate glavnog računa bonom, Bonus se prebacuje na Bonus račun, čime postaje dostupan za korištenje. U trenutku prebacivanja Bonusa na Bonus račun, korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Stanje Bonus računa korisnik može provjeriti utipkavanjem kombinacije na mobilnom telefonu: *108*01# . Pri pozivanju i slanju poruka, iznos na Bonus računu ima prioritet u trošenju, što znači da se prvo troši iznos na Bonus računu, a nakon njega iznos na glavnom računu, pritom uzimajući u obzir ograničenja navedena u članku 9. ovih Uvjeta.

13. U trenutku prelaska sa tarife "Na tuđi račun", korisnik nepovratno gubi sav iznos koji je do tog trenutka imao na Bonus računu.

14. Procijenjena maksimalna brzina bez ograničenja brzine ostvariva je u području najveće snage signala u trenutku kada mreža nije opterećena korištenjem od drugih korisnika. Bez ograničenja znači da je procijenjena maksimalna brzina određena brzinom tehnologije mreže GPRS, EDGE, HSDPA+ ili Dual Carrier HSDPA. Procijenjena maksimalna brzina do 42 Mbit/s podliježe slijedećim ograničenjima:

  • Ukoliko uređaj nije u dosegu 3G mreže, te se usluga pruža putem 2G mrežom, nije moguće osigurati definiranu procijenjenu maksimalnu brzinu
  • Pojedine generacije 3G uređaja nemaju mogućnost korištenja Dual Carrier HSDPA funkcionalnosti mreže

15. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web stranici www.tomato.com.hr

16. Vipnet d.o.o zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnike obavijestiti putem Tomato web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti primjenjuju se od 23.10.2017.