Uvjeti korištenja Zicer tarife


1. Uključenjem Zicer tarife (u daljnjem tekstu: Tarifa), Tomato korisnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Zicer tarife za Tomato korisnike (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

 

2. Tarifni model je dostupni su za uključenje novim korisnicima do 15.2.2017. Tomato korisnici bonova koju su aktivirali svoj Tomato broj na bonove do 15.2.2017 mogu aktivirati tarifni model Zicer sve do prvog uključenja tarifnog modela Mala, Mala plus, Srednja, Srednja plus, Velika ili Velika plus, nakon čega gube pravo ponovnog uključenja Zicer tarife.

3. Uključenjem Tarife, Korisnik stječe pravo na korištenje 250 besplatnih minuta i 500 SMS poruka prema nacionalnim pokretnim i nepokretnim mrežama te 1000 besplatnih MB. Naknada za uspostavu poziva naplaćuje se za sve pozive uključujući i besplatne minute iz tarife. Nakon potrošenih besplatnih minuta, SMS poruka i MB iz tarife; pozivi, SMS poruke i MB se naplaćuju po važećem Cjeniku. Besplatne minute i/ili SMS poruke se ne mogu koristiti za pozive/slanje poruka prema brojevima usluga s dodatnom vrijednosti, odnosno posebnom naplatom. Cijene poziva, SMS poruka, naknade za uspostavu poziva te broj besplatnih minuta, SMS poruka i MB sadržanih u Tarifi definirani su Cjenikom usluga ove tarife.

 

4. Maksimalno trajanje poziva ograničeno je na 120 minuta. Besplatne minute, SMS poruke i MB mogu se koristiti bez naknade dok se Korisnik nalazi na području Republike Hrvatske. Tijekom boravka u inozemstvu, Korisniku se pozivi prema nacionalnim pokretnim i nepokretnim mrežama, SMS poruke i potrošeni megabajti obračunavaju po cijenama za usluge roaminga.

 

5. Za uključenje Tarife, Korisnik mora poslati SMS poruku sadržaja TOMATO na broj 13470. U trenutku uključenja Tarife Korisnik će biti obaviješten SMS porukom, i bit će mu naplaćena Naknada za 30 dana korištenja tarife.

 

6. Korisnik može u bilo kojem trenutku provjeriti broj preostalih minuta, SMS poruka i MB iz toč. 2 Uvjeta te trajanje tarife slanjem besplatne SMS poruke sadržaja ? na broj 13411. Provjera preostalih minuta, SMS poruka i MB informativnog je karaktera.

 

7. Neiskorišteni iznos uključenih besplatnih minuta, SMS poruka i/ili MB iz jednog razdoblja korištenja tarife ne prenosi se u sljedeće razdoblje korištenja tarife.

 

8. Vipnet d.o.o. zadržava pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge.

 

9. Od trenutka uključenja, Tarifa je dostupna za korištenje u razdoblju 30 dana. Za automatsko produljenje razdoblja korištenja Tarife, korisnik na svom Tomato računu mora imati iznos Naknade za 30 dana korištenja tarife.

 

10. U slučaju da je iznos na Tomato računu manji od iznosa Naknade za 30 dana korištenja tarife iz točke 5. Uvjeta, Korisniku će Tarifa biti isključena, nakon čega započinje primjena cijena iz Osnova tarifa definiranih službenim Cjenikom. U trenutku isključenja Tarife Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Nakon nadoplate Zicer tarifa će se automatski ponovno uključiti u roku 1 sat od nadoplate, te će se Korisniku naplatiti mjesečna naknada za 30 dana korištenja tarife pod uvjetima da:

a) nije prošlo više od mjesec dana od deaktivacije tarife

b) Korisnik nije sam mijenjao tarifu prije nadoplate

c) iznos računa nakon nadoplate je veći od iznosa Naknade tarife

d) Korisnik nije zatražio deaktivaciju automatskog uključenja tarife prije nadoplate slanjem besplatne poruke sadržaja NE na broj 13471.

 

11. 10. Korisnik može u bilo kojem trenutku samostalno isključiti Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja NE na broj 13470 ili pozivom na broj 0800 092 092. U trenutku isključenja Tarife Korisnik će biti obaviješten SMS porukom, nakon čega započinje primjena cijena iz Osnovna tarifa definiranih službenim Cjenikom.

 

12. Ukoliko korisnik promijeni Tarifu prije isteka 30 dana trajanja Tarife, Korisnik može ponovo uključiti Tarifu slanjem SMS poruku sadržaja TOMATO na broj 13470.

 

13. Tarifa se ne može kombinirati s niti jednom drugom tarifom. Prijelazom na Tarifu, Korisnik bespovratno gubi pravo na ponovno uključenje i korištenje svih Tomato tarifa nedostupnih za aktivaciju novim korisnicima u trenutku deaktivacije. Prijelazom na Tarifu, Korisnik bespovratno gubi pravo na ponovno uključenje i korištenje Tomato tarife Na tuđi račun tarife i promocije Milijun besplatnih minuta.

 

14. Prelaskom s Tarife na bilo koju drugu tarifu nepovratno se gubi neiskorišteni iznos uključenih minuta, SMS poruka i/ili MB iz toč. 2 Uvjeta.

 

15. U slučaju zlouporabe Tarife i/ili postupanju Korisnika u suprotnosti s ovim Uvjetima korištenja, VIPnet d.o.o. zadržava pravo onemogućiti Korisniku daljnje korištenje iste.

 

16. Procijenjena maksimalna brzina bez ograničenja brzine ostvariva je u području najveće snage signala u trenutku kada mreža nije opterećena korištenjem od drugih korisnika. Bez ograničenja znači da je procijenjena maksimalna brzina određena brzinom tehnologije mreže GPRS, EDGE, HSDPA+ ili Dual Carrier HSDPA. Procijenjena maksimalna brzina do 42 Mbit/s podliježe slijedećim ograničenjima:
• Ukoliko uređaj nije u dosegu 3G mreže, te se usluga pruža putem 2G mrežom, nije moguće osigurati definiranu procijenjenu maksimalnu brzinu
• Pojedine generacije 3G uređaja nemaju mogućnost korištenja Dual Carrier HSDPA funkcionalnosti mreže

 

17. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web stranici www.tomato.com.hr

 

18. VIPnet d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnike obavijestiti putem Tomato internet stranice ili na drugi primjeren način.

 

Ovi Uvjeti primjenjuju se od 15.2.2017

.