Uvjeti korištenja Internet opcija za korisnike bonova Tomato usluge


1. Aktivacijom Internet opcije (u daljnjem tekstu samo: opcija) Tomato korisnik (u daljnjem tekstu samo: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Internet opcija za korisnike bonova Tomato usluge (u daljnjem tekstu samo: Uvjeti korištenja).

2. Korisnicima dostupne su tri opcije kao trajna ponuda, čije cijene i iznosi internetskog prometa su definirani službenim cjenikom.

3. Korisnik može koristiti podatkovni paket isključivo putem Tomato SIM kartice, a korištenje opcija dostupno je svim Tomato Korisnicima na bonove.

4. Naknada za korištenje opcija iz točke 2. ovih Uvjeta korištenja obuhvaća vremenski period od 30 dana od dana aktivacije. Korisnik će moći aktivirati opciju 20 puta u jednom kalendarskom mjesecu. Po isteku 30 dana opcija će biti automatski obnovljena o čemu će Korisnik biti obaviješten putem SMS poruke. U slučaju ako Korisnik aktivira novu opciju prije nego je potrošio ukupni podatkovni promet iz prethodno aktivirane/ih opcija, neiskorištena količina podataka uključena u opciju će se prenijeti u novu opciju u trenutku aktivacije, a vremenski period kojim je obuhvaćena naknada za korištenje opcije će biti produljen za 30 dana od dana zadnje aktivacije.

5. U promotivnom razdoblju od 14.6.- 30.11.2018. godine korisnici Brutalne tarife imati će pravo na promotivnu naknadu za korištenje opcija iz točke 2. Promotivna naknada je definirana službenim cjenikom.

6. Korisnik aktivira opcije pozivom Tomato Službi za korisnike ili slanjem SMS poruke sadržaja „M" na broj 13550 za aktivaciju Internet opcije „Malo interneta", SMS poruke sadržaja „V" na broj 13550 za aktivaciju Internet opcije „Više interneta" te SMS poruke sadržaja „N" na broj 13550 za aktivaciju Internet opcije „Najviše interneta". Opcije će se aktivirati Korisniku u roku od 24 sata nakon poziva Tomato Službi za korisnike ili slanja SMS poruke. Nakon izvršene aktivacije Korisnik će primiti SMS poruku s obavijesti o trenutku kada mu je opcija aktivirana, te mu od trenutka aktivacije počinju teći prava i obveze utvrđene ovim Uvjetima korištenja. Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju opcije nema dovoljno sredstava na Tomato računu za plaćanje iznosa naknade opcije neće biti aktivirana. Isto tako, Korisniku koji u trenutku reaktivacije sukladno točki 4. ovih Uvjeta korištenja nema dovoljno sredstava na Tomato računu za plaćanje iznosa naknade ili je istekao rok upotrebe Tomato računa opcija će biti automatski deaktivirana. Prilikom deaktivacije opcije korisnik gubi sav nepotrošen internetski promet. Nakon nadoplate opcija će se automatski ponovno uključiti u roku 1 sat od nadoplate, te će se Korisniku naplatiti mjesečna naknada za 30 dana korištenja opcije pod uvjetima da:
a) Nije prošlo više od 30 dana od deaktivacije opcije
b) Korisnik nije sam uključio jednu od opcija prije nadoplate
c) Iznos računa nakon nadoplate je veći od iznosa Naknada za korištenje opcije
d) Korisnik nije zatražio deaktivaciju automatskog uključenja opcija prije nadoplate slanjem besplatne poruke sadržaja NE na broj 13551 za opciju Malo Interneta, na broj 13552 za opciju Više Interneta i na broj 13553 za opciju Najviše Interneta

7. Korisnik može deaktivirati opciju pozivom Tomato Službi za korisnike, ili slanjem SMS poruke sadržaja „NE" na broj 13550, a deaktivacija opcije stupa na snagu u trenutku slanja zahtjeva za deaktivaciju. Provjera stanja potrošenih MB moguća je slanjem SMS poruke sadržaja „?" na broj 13550.
8. Nakon što Korisnik iskoristi količinu podataka uključenu u naknadu za korištenje opcije sukladno točki 4.ili deaktivira opciju naknadno preneseni promet se naplaćuje po cijenama utvrđenim službenim cjenikom.

9. Prioritet trošenja internetskog prometa je sljedeći, Korisnik će se prvo obračunavati internetski promet iz promocije Bonus MB, nakon toga iz opcija i na kraju iz tarife.

10. Kupovina opcija nije moguća putem Bonus iznosa.

11. Količina prometa ostvarena u roamingu nije uključena u naknadu za korištenje opcije nego se naplaćuje odvojeno temeljem važećih cijena za roaming utvrđenih službenim cjenikom.

12. VIPnet d.o.o. pridržava pravo poduzeti sve potrebne mjere i korake u slučaju prekomjernog korištenja usluga i/ili ponuda, a radi očuvanja integriteta i sigurnosti rada Vipnet mreže te održavanja kvalitete usluge. O svim koracima i uvjetima eventualnih ograničenja korištenja Tomato usluga i/ili ponuda, Tomato će na primjereni način upoznati Korisnika. Tomato zadržava pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge.

13. Vipnet zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti obaviješten putem Tomato web stranice ili na drugi primjeren način.

14. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web stranici www.tomato.com.hr

15. VIPnet d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnike obavijestiti putem Tomato internet stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 1.3.2018.