Uvjeti za promjenu tarifnog modela za korisnike Tomato pretplate


1. Pravo na promjenu tarifnog modela imaju svi korisnici Tomato pretplate.

2. Korisnicima promjena tarifnog modela sa jedne Tomato tarife na pretplatu na drugu Tomato tarifu na pretplatu se ne naplaćuje.

3. Promjena tarifnog modela moguća je samo jednom tijekom jednog obračunskog razdoblja.

4. Promjena tarifnog modela moguća je ako korisnik nema neku vrstu privremenog isključenja i ako je plaćen prvi Tomato račun.

5. Korisnik može zatražiti promjenu pisanim putem uz osobnu iskaznicu ili putovnicu na faks 092 99 20 ili pozivom službi za korisnike s broja na kojem želi napraviti promjenu tarifnog modela. Tarifni model će biti promjene u roku od 48 sati od predaje zahtjeva o čemu će korisnik biti obaviješten SMS-om.

6. Za sva ostala pitanja vezana uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa Vipneta i pretplatnika koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web stranici www.tomato.com.hr.

7. Vipnet zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja prijelaza sa Tomato pretplate na Tomato uslugu za korisnike bonova, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem web stranice www.tomato.com.hr ili na drugi prikladan način.

Ovi Uvjeti primjenjuju se od 22.9.2014.