Uvjeti korištenja promocije na tarifama Mala Žestoka i Žestoka putem SMS poruke


1. Tomato promocija (u daljnjem tekstu: Promocija) na tarifama Mala žestoka i Žestoka (dalje u tekstu: Tarife), dostupna je Tomato korisniku (u daljnjem tekstu: Korisnik) koji prihvaća ove Uvjete korištenja.

2. Promocija je dostupna ciljanoj skupini Tomato korisnika kojima je aktivacija promocije ponuđena putem promotivne SMS poruke, uz uvjet da Korisnik prihvati aktivaciju tarife na pretplatu.

3. Korisnik se prijavljuje u promociju na način da aktivira Tomato tarifu na pretplatu koja mu je ponuđena putem SMS poruke (Mala žestoka ili Žestoka tarifa)

4.Korisnik može aktivirati Tomato tarifu na pretplatu putem: telefonskog broja 0800 92 00 (besplatan za pozive s Tomato broja) te online prijavom na http://www.tomato.com.hr/postani-korisnik/obrazac.

5. Tomato promocija na Tarifama nudi posebne pogodnosti u pogledu trajanja promocije i iznosa popusta na mjesečnu naknadu.

6. Za ciljane skupine korisnika, na određenim promotivnim kanalima od strane Vipneta omogućena je i ponuda dodatnih pogodnosti u pogledu trajanja promocije, popusta ili ugovorne obveze, sukladno posebnim promotivnim uvjetima korištenja

7. Korisnik koji sudjeluje u promociji ostvaruje pravo na određeni popust na mjesečnu naknadu Tarife u unaprijed određenom trajanju, na točno određenu tarifu koju određuje Vipnet za ciljane skupine korisnika. Moguće pogodnosti su:

a. Popust na mjesečnu naknadu Žestoka tarife u visini od 10 kn, za jednomjesečno razdoblje

b. Popust na mjesečnu naknadu Žestoka tarife u visini od 10 kn u trajanju od tri mjeseca

c. Popust na mjesečnu naknadu Žestoka tarife u visini od 10 kn u trajanju od šest mjeseci

d. Popust na mjesečnu naknadu Žestoka tarife u visini od 20 kn, za jednomjesečno razdoblje e. Popust na mjesečnu naknadu Žestoka tarife u visini od 20 kn u trajanju od tri mjeseca

f. Popust na mjesečnu naknadu Žestoka tarife u visini od 20 kn u trajanju od šest mjeseci

g. Popust na mjesečnu naknadu Mala žestoka tarife u visini od 10 kn, za jednomjesečno razdoblje

h. Popust na mjesečnu naknadu Mala žestoka tarife u visini od 10 kn u trajanju od tri mjeseca

i. Popust na mjesečnu naknadu Mala žestoka tarife u visini od 10 kn u trajanju od šest mjeseci

j. Popust na mjesečnu naknadu Mala žestoka tarife u visini od 20 kn, za jednomjesečno razdoblje

k. Popust na mjesečnu naknadu Mala žestoka tarife u visini od 20 kn u trajanju od tri mjeseca

l. Popust na mjesečnu naknadu Mala žestoka tarife u visini od 20 kn u trajanju od šest mjeseci

8. Korisnik će biti obaviješten o tarifi na kojoj ostvaruje Promociju, visini popusta na kojoj ostvaruje Promociju, te o trajanju Promocije putem SMS poruke. Korisnik ne ostvaruje pravo na druge pogodnosti osim onih koje su komunicirane u SMS poruci.

9. Promocija se inicira aktivacijom tarife na kojoj je korisnik ostvario pravo iz ove promocije. O aktivaciji promocije Korisnik će biti obaviješten SMS porukom.

10. Nakon što korisnik aktivira tarifu, promotivna mjesečna naknada počet će se obračunavati od prvog dana u idućem mjesecu o čemu će korisnik biti obaviješten u SMS poruci u kojoj ga se obavještava o aktivaciji Promocije.

12. Za pitanja koja nisu riješena ili utvrđena ovim Uvjetima, na odgovarajući se način primjenjuju Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o., Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži te Uvjeti korištenja Vipme tarifnih modela Vipme mini Zakon i Vipme Zakon! koji su dostupni na Vip prodajnim mjestima i web stranici www.vipnet.hr.

13. VIPnet d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnike obavijestiti putem web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti primjenjuju se od 29.2.2016.