Uvjeti korištenja Tomato na bonove promocije dodatnih bonus minuta, SMS poruka, MB putem SMS kanala


1.Tomato na bonove promocija dodatnih bonus minuta, SMS poruka, MB i uvećanja vrijednosti uplaćenog Tomato bona putem SMS kanala (u daljnjem tekstu: Promocija) dostupna je Tomato korisniku (u daljnjem tekstu: Korisnik) koji prihvaća ove Uvjete korištenja.

2. Promocija je dostupna ciljanoj skupini Tomato korisnika na bonove (na tarifama: Osnovna tarifa, Zicer tarifa i Brutalna tarifa) kojima je aktivacija promocije ponuđena putem promotivne SMS poruke, uz uvjet da Korisnik nadoplati Tomato račun iznosom Tomato bona koji mu se komunicira u SMS poruci. Ukoliko se Korisniku u SMS poruci ne komunicira određen iznos Tomato bona, tada promocija vrijedi uz nadoplatu bilo kojeg iznosa Tomato bona.

3. Korisnik se prijavljuje u promociju na način da nadoplati Tomato račun iznosom Tomato bona koji mu je komuniciran u SMS poruci.

4. Korisnik može nadoplatiti Tomato račun Tomato bonom putem bilo kojeg prodajnog kanala na kojem je moguće kupiti Tomato bon.

5. Promocija nudi posebne pogodnosti u pogledu trajanja promocije, vrste i iznosa pogodnosti.

6. Za ciljane skupine korisnika, na određenim promotivnim kanalima omogućena je ponuda dodatnih pogodnosti u pogledu trajanja promocije i popusta, sukladno posebnim promotivnim uvjetima korištenja.

7. Korisnik koji sudjeluje u Promociji ostvaruje pravo na određenu pogodnost u obliku dodatnih bonus minuta, SMS poruka, MB ili povećanja vrijednosti uplaćenog Tomato bona, u unaprijed određenom trajanju, koje određuje Vipnet za ciljane skupine korisnika. Moguće pogodnosti su:

a. Duplo više minuta od iznosa uplaćenog Tomato bona

b. Duplo više SMS poruka od iznosa uplaćenog Tomato bona

c. Duplo više MB od iznosa vrijednosti uplaćenog Tomato bona

d. Iznos uplaćenog Tomato bona uvećan za 20%

8.Korisnik može potrošiti dodatne bonus minute, SMS poruke, MB ili uvećanu vrijednost uplaćenog Tomato bona unutar 30 dana od dodijele, nakon čega se nepotrošeni iznos briše. Korisnik dobiva dodatne bonus minute, SMS poruke, MB ili uvećanja vrijednosti uplaćenog Tomato bona prilikom prvih pet nadoplata unutar 60 dana od dana prve nadoplate unutar promocije.

9. Bonus minute, SMS poruke i MB se mogu trošiti unutar Republike Hrvatske. Bonus minute, SMS poruke i uvećana vrijednost uplaćenog Tomato bona se ne mogu koristiti za brojeve s dodatnom vrijednošću. MMS poruke nisu uključene u nijednu od navedenih bonus pogodnosti.

10. U trenutku kada Korisnik prestane koristiti Tomato na bonove uslugu izgubit će sve dobivene bonus pogodnosti (minute, SMS poruke, MB i uvećanu vrijednost uplaćenog Tomato bona).

11. Korisnik će bonus minute, SMS poruke, MB ili uvećanu vrijednost uplaćenog Tomato bona dobiti u roku od 24 sata od nadoplate o čemu će biti obaviješten SMS porukom.

12. Korisnik ne ostvaruje pravo na druge pogodnosti osim onih koje su komunicirane u SMS poruci.

13. Promocija se inicira nadoplatom Tomato računa Tomato bonom. O dodijeljenoj pogodnosti Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Korisnik će putem SMS poruke biti obaviješten koju pogodnost ostvaruje u Promociji, iznosu pogodnosti te o trajanju.

14.Korisnik može provjeriti stanje bonus pogodnosti na način:

a. stanje MB i njihovu valjanost putem besplatnog SMS-a sadržaja ? na broj 13421.

b. stanje dodatnih bonus kuna i njihovu valjanost pozivom na *108*03#

c. stanje dodatnih bonus minuta i njihovu valjanost pozivom na *106*01#

d. stanje dodatnih bonus SMS poruka i njihovu valjanost pozivom na *107*01#

15.Za pitanja koja nisu riješena ili utvrđena ovim Uvjetima, na odgovarajući se način primjenjuju Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o., Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži te Uvjeti korištenja Vipme tarifnih modela Vipme miniZakon i Vipme Zakon! koji su dostupni na Vip prodajnim mjestima i web stranici www.vipnet.hr.

16.U slučaju zlouporabe promocije i/ili postupanju Korisnika u suprotnosti s ovim Uvjetima korištenja, VIPnet d.o.o. zadržava pravo onemogućiti Korisniku daljnje korištenje iste.

17.VIPnet d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnike obavijestiti putem web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi uvjeti primjenjuju se od 29.2.2016. godine.