Uvjeti korištenja promocije 'Dovedi korisnika u Tomato pretplatu'


1. Promocija 'Dovedi korisnika u Tomato pretplatu' dostupna postojećim i novim korisnicima Tomato tarifama na pretplatu od 1.6. do 19.9.2016. za sve kanale, osim kanala aktivne prodaje, a od 20.9. do 31.1.2017. godine u svim kanalima.

2. Unutar promotivnog perioda, svaki korisnik Tomato pretplate koji dovede novog korisnika u Tomato pretplatu dobit će pogodnost u obliku šest mjeseci po 20% popusta na mjesečnu naknadu za tarifu. Popust se ne obračunava na mjesečnu naknada za korištenje mreže. Ako korisnik Tomato pretplate dovede više korisnika u Tomato pretplatu popusti će mu se zbrojiti tako da šest mjeseci po 20% popusta od drugog korisnika će mu se početi obračunavati nakon što mu budu dodjeljeni svi popusti od prvog korisnika. Tomato korisnik koji dovede nove Tomato pretplatnike može ostvariti maksimalno 24 mjeseca popust u iznosu od 20% (bez obzira koliko je korisnika doveo u Tomato pretplatu). Novi korisnik koji je doveden putem ove promocije također će dobiti šest mjeseci po 20%- popusta na mjesečnu naknadu za tarifu. Popust se neće obračunavati na mjesečnu naknada za korištenje mreže.

PRIMJER - Ukoliko postojeći korisnik dovede 10 novih korisnika, postojeći korisnik će i dalje dobiti maksimalno 24 mjeseca popust na tarifu u iznosu od 20%, ali će svih 10 novih korisnika dobiti po 6 mjeseci po 20% popusta na mjesečnu naknadu za tarifu (Popust se neće obračunavati na mjesečnu naknada za korištenje mreže.

3. Novi korisnik prilikom prijave za aktivacijom tarife (putem weba na http://www.tomato.com.hr/postani-korisnik/obrazac, pozivom na broj 0800 92 00 ili na prodajnom mjestu) mora navesti Tomato pretplatnički broj korisnika Tomato pretplate koji ga je doveo kako bi obojica dobili navedeni popust.

4. Za dobivanje promotivne pogodnosti uzimat će se u obzir vrijeme prijave korisnika, a ne vrijeme same aktivacije tarife.

Npr. ako se korisnik putem weba prijavio tako što je ispunio obrazac na gore navedenoj adresi 14.1.2017., ali je iz nekog razloga aktiviran tek 2.2.2017., takav korisnik će ipak dobiti promotivni popust.

5. Promotivni popust se postojećem i novom korisniku dodjeljuje samo ukoliko je novi korisnik aktivan dan prije dodjele samog popusta.
PRIMJER 1. - ako se novi korisnik prijavio za aktivaciju Tomato pretplatniče tarife 15.8., taj korisnik, kao i postojeći korisnik koji ga je doveo, će dobiti popust na računu za 9. mjesec, ali samo ukoliko je 30.9. novi korisnik i dalje aktivan na Tomato pretplatničkoj tarifi. Ukoliko novi korisnik nije aktivan 30.9. niti on niti postojeći korisnik neće dobiti promotivni popust.
PRIMJER 2. - ako se novi korisnik prijavio za aktivaciju Tomato pretplatniče tarife 15.8., ali je postojeći korisnik koji ga je doveo deaktivirao Tomato pretplatničku tarifu 20.08., tada će novi korisnik dobiti popust na računu za 9. mjesec, ukoliko je 30.9. i dalje aktivan na Tomato pretplatničkoj tarifi, dok postojeći korisnik neće dobiti popust jer više nije aktivan korisnik Tomato pretplatniče tarife.


6. 6. Novi korisnik koji je došao putem ove promocije te je dobio šest mjeseci po 20% popusta na mjesečnu naknadu za tarifu (isključujući mjesečnu naknadu za korištenje mreže) ima pravo na još maksimalno 24 mjesečna popusta na tarifu u iznosu od 20%, ako kao postojeći korisnik dovesti novih 4 ili više korisnika u Tomato pretplatu.

7. Korisnik koji je već ostvario promociju kao novi korisnik ne može ostvariti ponovno promociju kao novi korisnik na novom pretplatničkoj broju.

8. Korisnik Tomato pretplate koji je sudjelovao u ovoj promociji te je u međuvremenu deaktivirao i ponovno aktivirao Tomato pretplatu nema više pravo sudjelovati u promociji nakon deaktivacije. Svaki korisnik Tomato pretplate koji je deaktivirao tarifu, gubi pravo na iskorištenje preostalih promotivnih popusta.

9. Ukoliko korisnik već sudjeluje u promociji „Dovedi korisnika u Žestoku" popusti iz ove promocije „Dovedi korisnika u Tomato pretplatu" će mu krenuti nakon što mu budu dodijeljeni svi popusti iz promocije „Dovedi korisnika u Žestoku".

10. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web stranici www.tomato.com.hr.

11. Vipnet zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta o čemu će pretplatnik biti obaviješten putem web stranice www.tomato.com.hr ili na drugi prikladan način.

Ovi uvjeti primjenjuju se od 1.11.2016. godine.