Obavijest o izmjenama Općih uvjeta od 15.9.2016.


Poštovani, dana 15. rujna 2016. u na internetskoj stranici www.vipnet.hr/oup objavljujemo izmjene Općih uvjeta poslovanja VIPnet d.o.o.

Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja posljedica su izmjene zakonskog okvira, odnosno Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja za postojeće korisnike ne predstavljaju pogoršanje ugovorenih uvjeta.

Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja obuhvaćaju sljedeće:

  • U čl. 1.2. dodaje se pojašnjenje o primjeni Općih uvjeta i u slučaju sklapanja ugovora za koje nije potreban potpis krajnjeg korisnika;
  • U čl. 2.12. pojašnjava se primjena Kodeksa ponašanja na internetu za korisnike koji su isti prihvatili prilikom sklapanja ugovora;
  • U članku 5.1.2. uvodi se pojašnjenje za dodatne usluge koje imaju svoje zasebno obvezno trajanje;
  • U člancima 5.1.4. i 5.1.5. pojašnjava se procedura kod sklapanja i raskida ugovora sklopljenog na daljinu  i izvan poslovnih prostorija;
  • U članku 6.1.1. pojašnjava se da je Cjenik dostupan i na internetskoj stranici www.amis.hr;
  • U članku 9.17. pojašnjava se da je rok za odgovor korisniku nakon što Vipnet zaprimi zahtjev za isplatu naknade od drugog operatora, sedam radnih dana;
  • U čl. 13.1. dodaje se mogućnost podnošenja zahtjeva za raskid ugovora elektroničkom poštom te opis potrebne dokumentacije i podataka;
  • U članku 13.1. dodano je da će Vipnet korisnika obavijestiti o raskidu ugovora pisanim putem;
  • U članku 13.4. dodani su rokovi za podnošenje zahtjeva za povrat novčanog iznosa s prepaid računa/bona;
  • U članku 13.7. pojašnjeno da se rok realizaciju usluge u nepokretnoj mreži od 45 dana odnosi i na ugovore sklopljene izvan poslovnih prostorija Vipneta.

 

Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja VIPnet d.o.o. stupit će na snagu i primjenjivati se na sve korisnike od dana 15. rujna 2016.g.