Uvjeti korištenja Male, Srednje, Velike i Najveće tarife za Tomato korisnike pretplate

 

1. Potpisom zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa uz odabranu Male, Srednje ili Velike Tomato tarife (u daljnjem tekstu: Tarifa), Tomato korisnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjeti korištenja Male, Srednje i Velike tarife za Tomato korisnike pretplate (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarife su dostupne isključivo privatnim korisnicima. Mala, Srednja i Velika tarifa se mogu aktivirati u promotivnom razdoblju do 30.11.2018. godine, dok se Najveća tarifa može aktivirati u promotivno razdoblju do 30.11.2018. godine. Korisnici koji ih aktiviraju u navedenom razdoblju mogu ih koristiti neograničeno.

3. Uključenjem Tarife, Korisnik stječe pravo na korištenje jednog paketa jedinica minuta, SMS poruka prema nacionalnim pokretnim i nepokretnim mrežama te MB, koje Korisnik troši u bilo kojem omjeru. Nakon potrošenih uključenih minuta, SMS poruka i MB iz Tarife, pozivi, SMS poruke i MB se naplaćuju po važećem Cjeniku. Uključene minute i/ili SMS poruke se ne mogu koristiti za pozive i slanje poruka prema brojevima usluga s dodatnom vrijednosti, odnosno posebnom naplatom. Mjesečna naknada za Tarifu, cijene poziva, SMS poruka, naknade za uspostavu poziva te broj uključenih minuta, SMS poruka i MB sadržanih za u Tarifi definirani su Cjenikom usluga ove tarife.

4. Iznos mjesečne naknade u prvom i posljednjem obračunskom razdoblju korištenja tarife kao i uključene minute, SMS poruke i MB obračunavaju se proporcionalno danima korištenja tarifnog modela tijekom tog obračunskog razdoblja.

5. Korisnik može u bilo kojem trenutku provjeriti broj preostalih MB/SMS/MB iz toč. 4 Uvjeta slanjem besplatne SMS poruke sadržaja ? na broj 13444 ili putem moj Tomato mobilne aplikacije. Provjera preostalih MB/MIN/SMS informativnog je karaktera.

6. Maksimalno trajanje poziva ograničeno je na 120 minuta. Uključene MB/MIN/SMS u Tarifi mogu se koristiti bez naknade dok se Korisnik nalazi na području Republike Hrvatske. Tijekom boravka u inozemstvu, Korisniku se pozivi prema nacionalnim pokretnim i nepokretnim mrežama, SMS poruke i potrošeni megabajti obračunavaju po cijenama za usluge roaminga.

7. Neiskorišteni iznos uključenih MB/MIN/SMS iz jednog razdoblja korištenja tarife ne prenosi se u sljedeće razdoblje korištenja tarife.

8. Tarifa se ne može kombinirati s niti jednom drugom tarifom i sljedećim opcijama: Malo interneta, Više interneta, Najviše interneta i opcija 4G. Ukoliko korisnik Internet opcija, Malo Interneta, Više interneta ili Najviše interneta uključi jednu od Tarifa, gubi sav nepotrošeni internetski promet iz Internet opcije.

9. Korisnici koji sudjeluju u promocijama Dovedi korisnika u Žestoku i Dovedi korisnika u Tomato pretplatu prelaskom na Tarifu gube pravo na promocije i pogodnosti iz promocija. Ukoliko korisnik ima aktivnu Opciju 4G u trenutku uključenja tarifa ona će biti isključena i koristiti će se 4G brzina iz Tarife.

10. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa na Tarife pretplatnik ne može koristiti tj. gubi mogućnost korištenja svih usluga i opcija koje nisu dostupne za korištenja na navedenim tarifama. Također na Tarifama nije moguće korištenje i prenošenje ranijih promocija i pogodnosti koje je korisnik koristio na prethodnoj tarifi.

11. Korisniku koji prelazi na Tarifu s tarifa Mala Žestoka, Srednja Žestoka i Žestoka ostaje aktivna usluga Limita potrošnje, koju Korisnik može deaktivirati ukoliko želi.

12. Prijelazom na Tarifu, Korisnik bespovratno gubi pravo na ponovno uključenje i korištenje svih Tomato tarifa nedostupnih za uključenje novim korisnicima u trenutku isključenja.

13. Isključenjem Tarife ili prelaskom s Tarife na bilo koju drugu Tomato tarifu nepovratno se gubi neiskorišteni iznos MB/MIN/SMS iz toč. 3 Uvjeta.

14. Korisnik koji koristi Tarifu ima mogućnost promjene odabrane tarife sukladno uvjetima korištenja promjene tarife.

15. S obzirom na okolnost da obrada troškova nastalih u inozemstvu ovisi o inozemnom partneru, postoji mogućnosti da troškovi nastali u inozemstvu ne budu uključeni u iznos računa za obračunsko razdoblje u kojem su takvi troškovi nastali. U tom slučaju, navedeni troškovi nastali u inozemstvu bit će uključeni u mjesečne račune za sljedeća obračunska razdoblja te će biti naplaćeni sukladno Vipnet cjeniku.

16. U slučaju zlouporabe Tarife i/ili postupanju Korisnika u suprotnosti s ovim Uvjetima korištenja, VIPnet d.o.o. zadržava pravo onemogućiti Korisniku daljnje korištenje iste.

17. Vipnet d.o.o. zadržava pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge.

18. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web stranici www.tomato.com.hr

19. Procijenjena maksimalna brzina u tarifama bez ograničenja ostvariva je u području najveće snage signala u trenutku kada mreža nije opterećena korištenjem od drugih korisnika. Bez ograničenja znači da je procijenjena maksimalna brzina određena brzinom tehnologije mreže GPRS, EDGE, HSDPA+, Dual Carrier HSDPA ili LTE. Procijenjena maksimalna brzina do 75 Mbit/s podliježe slijedećim ograničenjima:

a. Ukoliko uređaj nije u dosegu 4G mreže, te se usluga pruža putem 2G/EDGE/GPRS mreže, nije moguće osigurati definiranu procijenjenu maksimalnu brzinu

b. Pojedine generacije uređaja nemaju mogućnost pristupiti 4G mreži

20. VIPnet d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnike obavijestiti putem Tomato web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti primjenjuju se od 1.3.2018.