Uvjeti korištenja paketa Dodatnih 500 za Tomato korisnike pretplate

 

1.    Uključenjem paketa Dodatnih 500 (u daljnjem tekstu: Paket), Tomato korisnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjeti korištenja paketa Dodatnih 500 za Tomato korisnike pretplate (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2.     Korisnici Male tarife, Srednje tarife i Velika tarife kupnjom Paketa dobivaju ukupno 500 minuta, SMS poruka i MB, koju Korisnici troše u bilo kojem omjeru. Sav promet se može trošiti bez naknade na području Republike Hrvatske, a minute i SMS poruke vrijede za promet prema svim mrežama u Republici Hrvatskoj, ali ne i za brojeve sa posebnom naplatom.

3.     Jednokratna naknada za Paket je definirana službenim cjenikom.

4.     Naknada za korištenje Paketa iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja obuhvaća vremenski period od trenutka aktivacije do kraja kalendarskog mjeseca. Jednokratna naknada i iznos jedinica iz Paketa će biti obračunati u cijelosti, neovisno o broju dana korištenja u mjesecu.

5.     Korisnik može kupiti neograničen broj paketa u jednom mjesecu.

6.     Paket nije samo obnavljajući.

7.     Korisnik može uključiti Paket slanjem SMS poruku sadržaja 500 na broj 13535, putem moj Tomato mobilne aplikacije ili putem Službe za korisnike.  Paket će biti aktiviran u roku od 24 sata, od trenutka slanja zahtjeva za uključenjem, a tome će Korisnik biti obaviješten SMS porukom.

8.     Korisniku koji ima jedinice iz Paketa će se prvo obračunavati jedinice iz Paketa, a nakon toga iz tarife koju Korisnik koristi.

9.     Korisnik promjenom tarifnog modela na Malu, Srednju ili Veliku tarifu neće izgubiti jedinice iz Paketa..

10.   U slučaju zlouporabe Tarife i/ili postupanju Korisnika u suprotnosti s ovim Uvjetima korištenja, VIPnet d.o.o. zadržava pravo onemogućiti Korisniku daljnje korištenje iste.

11.   Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web stranici www.tomato.com.hr

12.   VIPnet d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnike obavijestiti putem Tomato web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti primjenjuju se od 15.2.2017.