Uvjeti korištenja Opcije 4G za korisnike bonova Tomato usluge

 

1.     Aktivacijom Opcije 4G za korisnike bonova Tomato usluge (u daljnjem tekstu opcija) Tomato korisnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja 4G opcije za korisnike bonova Tomato usluge (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2.     Uključenjem opcije korisnik dobiva maksimalno procijenjenu brzinu od 75 Mbit/s .

3.     Korisnicima je dostupna opcija kao trajna ponuda čija cijena je definirana službenim cjenikom, a korištenje opcije dostupno je svim Tomato korisnicima na bonove.

4.     Naknada za korištenje opcija iz točke 2. ovih Uvjeta korištenja obuhvaća vremenski period od 30 dana od dana aktivacije. Po isteku 30 dana opcija će biti automatski obnovljena o čemu će Korisnik biti obaviješten putem SMS poruke.

5.     Sve aktivirane i reaktivirane Internet opcije za korisnike bonova "Više interneta" i „Najviše interneta" u promotivnom od 10.10.2016. do 30.11.2018. ostvariti će povećanu brzinu korištenja podatkovnog prometa do maksimalno procijenjene brzine od 75Mbit/s bez plaćanje mjesečne naknade. Ako trenutku aktivacije Internet opcije za korisnike bonova "Više interneta" i „Najviše interneta" Korisnik ima aktivnu 4G opciju, ona će mu biti deaktivirana.

6.     Korisnik aktivira opciju pozivom Tomato Službi za korisnike ili slanjem SMS poruke sadržaja „4G" na broj 13550. Opcije će se aktivirati Korisniku u roku od 24 sata nakon poziva Tomato Službi za korisnike ili slanja SMS poruke. Nakon izvršene aktivacije Korisnik će primiti SMS poruku s obavijesti o trenutku kada mu je opcija aktivirana, te mu od trenutka aktivacije počinju teći prava i obveze utvrđene ovim Uvjetima korištenja. Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju opcije nema dovoljno sredstava na Tomato računu za plaćanje iznosa naknade opcije neće biti aktivirana. Isto tako, Korisniku koji u trenutku reaktivacije sukladno točki 4. ovih Uvjeta korištenja nema dovoljno sredstava na Tomato računu za plaćanje iznosa naknade ili je istekao rok upotrebe Tomato računa opcija će biti automatski deaktivirana. Nakon nadoplate opcija će se automatski ponovno uključiti u roku 1 sat od nadoplate, te će se Korisniku naplatiti mjesečna naknada za 30 dana korištenja opcije pod uvjetima da:

·         nije prošlo više od 30 dana od deaktivacije opcije

·         iznos računa nakon nadoplate je veći od iznosa Naknada za korištenje opcije

·         Korisnik nije zatražio deaktivaciju automatskog uključenja opcija prije nadoplate slanjem besplatne poruke sadržaja NECU na broj 13550.

 

7.     Korisnik može deaktivirati opciju pozivom Tomato Službi za korisnike, ili slanjem SMS poruke sadržaja „-4G" na broj 13550, a deaktivacija opcije stupa na snagu 30 dana od aktivacije opcije.

8.     Kupovina opcija nije moguća putem Bonus iznosa.

9.     VIPnet d.o.o. pridržava pravo poduzeti sve potrebne mjere i korake u slučaju prekomjernog korištenja usluga i/ili ponuda, a radi očuvanja integriteta i sigurnosti rada Vipnet mreže te održavanja kvalitete usluge. O svim koracima i uvjetima eventualnih ograničenja korištenja Tomato usluga i/ili ponuda, Tomato će na primjereni način upoznati Korisnika. Tomato zadržava pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge.

10.   Vipnet zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti obaviješten putem Tomato web stranice ili na drugi primjeren način.

11.   Procijenjena maksimalna brzina ostvariva je u području najveće snage signala u trenutku kada mreža nije opterećena korištenjem od drugih korisnika. Procijenjena maksimalna brzina do 75 Mbit/s podliježe slijedećim ograničenjima:
• Ukoliko uređaj nije u dosegu 4G mreže, te se usluga pruža putem 2G/EDGE/GPRS mreže, nije moguće osigurati definiranu procijenjenu maksimalnu brzinu
• Pojedine generacije uređaja nemaju mogućnost pristupiti 4G mreži

12.   Vipnet d.o.o. zadržava pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge.

13.     Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web stranici www.tomato.com.hr

14.   VIPnet d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnike obavijestiti putem Tomato internet stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 1.3.2018.