Uvjeti korištenja promocije 'Tomato SIM sampling promocija bonus MB'

 

1. Aktivacijom posebno kreirane SIM kartice koje sadrže 1 kn na računu naručene preko Webshop kanala, Tomato korisnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća Uvjete korištenja Tomato SIM sampling promocije bonus MB.


2. Korisnici koji sudjeluju u promociji „Tomato SIM sampling bonus MB", za svaku obnovu računa u mjesecu bonovima svih vrijednosti dobivaju količinu MB koja je 10 puta veća od vrijednosti bona:

 

·         Za nadoplatu bona u vrijednosti od 20 kn, Korisnik će dobiti 200 bonus MB.

·         Za nadoplatu bona u vrijednosti od 50 kn, Korisnik će dobiti 500 bonus MB.

·         Za nadoplatu bona u vrijednosti od 100 kn, Korisnik će dobiti 1000 bonus MB.

·         Za nadoplatu bona u vrijednosti od 200 kn, Korisnik će dobiti 2000 bonus MB.

 

3. Promociju je moguće ostvariti samo na besplatnim Tomato SIM karticama naručenim preko Webshop kanala u promotivnom periodu od 23.11.2015. do 30.11.2018.

 

4. Promotivne MB je moguće dobivati tijekom 6 kalendarskih mjeseci od trenutka aktivacije SIM kartice na svim tarifama.

5. Korisnik će promotivne MB dobiti u roku od 24 sata od nadoplate o čemu će biti obaviješten SMS porukom.

6. Promotivni MB vrijede 30 dana od trenutka dodjele, a po isteku 30 dana će se izbrisati. Ukoliko Korisnik prilikom dodjele promotivnih MB već ima neiskorištene MB na računu, one će se zbrojiti, a vrijeme valjanosti produljiti na 30 dana od zadnje dodjele promotivnih MB.

7. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje MB i njihovu valjanost slanjem SMS poruke sadržaja ? na 13421


8. Promotivni MB mogu se trošiti na surfanje isključivo unutar Republike Hrvatske.

9. Korisniku će se prvo obračunavati promotivni MB, a po potrošnji istih obračunat će se ostali internetski promet iz opcije ili tarife.

 

10. Korisnik koji sudjeluje u ovoj promociji nema pravo sudjelovanja u promociji „Bonus MB putem webshop nadoplate".

11. U trenutku kada Korisnik prestane koristiti Tomato uslugu na bonove, gubi pravo na sudjelovanje u promociji 'Tomato SIM sampling bonus MB'.

12. U slučaju zlouporabe Tarife i/ili postupanju Korisnika u suprotnosti s ovim Uvjetima korištenja, VIPnet d.o.o. zadržava pravo onemogućiti Korisniku daljnje korištenje iste.

13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima, na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Vip prodajnim mjestima i web stranici www.vipnet.hr.

14. VIPnet d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnike obavijestiti putem web stranice www.tomato.com  ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti primjenjuju se od 1.3.2018. godine.