Uvjeti korištenja promocije 'Bonus MB u INA-i

 

1.     Aktivacijom posebno kreirane SIM kartice koju korisnik dobiva uz kupnju uređaja Tomato Alcatel Pixi 4 (5), Tomato korisnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća Uvjete korištenja Bonus MB u INA-i.

 

2.     Korisnici koji sudjeluju u promociji „Bonus MB u INA-i", za svaku obnovu računa u mjesecu bonovima svih vrijednosti dobivaju količinu MB koja je 10 puta veća od vrijednosti bona:

 

·         Za nadoplatu bona u vrijednosti od 20 kn, Korisnik će dobiti 200 bonus MB.

·         Za nadoplatu bona u vrijednosti od 50 kn, Korisnik će dobiti 500 bonus MB.

·         Za nadoplatu bona u vrijednosti od 100 kn, Korisnik će dobiti 1000 bonus MB.

·         Za nadoplatu bona u vrijednosti od 200 kn, Korisnik će dobiti 2000 bonus MB.

 

3.     Promotivno period promocije je od 1.4.2017. do 30.11.2018.

 

4.     Promotivne MB je moguće dobivati tijekom 6 kalendarskih mjeseci od trenutka aktivacije SIM kartice na svim tarifama.

 

5.     Korisnik će promotivne MB dobiti u roku od 24 sata od nadoplate o čemu će biti obaviješten SMS porukom.

 

6.     Promotivni MB vrijede 30 dana od trenutka dodjele, a po isteku 30 dana će se izbrisati. Ukoliko Korisnik prilikom dodjele promotivnih MB već ima neiskorištene MB na računu, one će se zbrojiti, a vrijeme valjanosti produljiti na 30 dana od zadnje dodjele promotivnih MB.

 

7.     Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje MB i njihovu valjanost slanjem SMS poruke sadržaja ? na 13421

 

8.     Promotivni MB ne mogu se trošiti u roamingu.

 

9.     Korisniku će se prvo obračunavati promotivni MB, a po potrošnji istih obračunat će se ostali internetski promet iz opcije ili tarife.

 

10.   Korisnik koji sudjeluje u ovoj promociji nema pravo sudjelovanja u promociji „Bonus MB putem webshop nadoplate".

 

11.   U trenutku kada Korisnik prestane koristiti Tomato uslugu na bonove, gubi pravo na sudjelovanje u promociji „Bonus MB u INA-i".

 

12.   U slučaju zlouporabe Tarife i/ili postupanju Korisnika u suprotnosti s ovim Uvjetima korištenja, VIPnet d.o.o. zadržava pravo onemogućiti Korisniku daljnje korištenje iste.

 

13.   Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima, na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Vip prodajnim mjestima i web stranici www.vipnet.hr.

 

14.   VIPnet d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnike obavijestiti putem web stranice www.tomato.com.hr ili na drugi primjeren način.

 

Ovi uvjeti primjenjuju se od 1.3.2018. godine.