Uvjeti korištenja usluge Omogućavanje korištenja uređaja zaključanih na Vipnet mrežu u ostalim mrežama


1. Usluga omogućavanja korištenja uređaja (mobilni uređaj i podatkovni uređaj za pristup internetu – USB stick) u svim mrežama (dalje u tekstu: Otključavanje uređaja) podrazumijeva da na poseban zahtjev krajnjeg korisnika,putem određene tehničke procedure VIPnet d.o.o. omogućuje korištenje uređaja na svim mrežama, u trenutku podnošenja zahtjeva omogućenih za korištenje samo u mreži VIPneta d.o.o.

2. Usluga Otključavanja uređaja moguća je ukoliko je ispunjen jedan od navedenih preduvjeta:

  • Da je korisniku istekla ugovorna obveza ili u slučaju prijevremenog raskida ugovora, ukoliko je uređaj vezan za pretplatu;
  • Da korisnik posjeduje račun koji potvrđuje da je proteklo 24 mjeseca od datuma kupnje uređaja na ovlaštenom prodajnom mjestu VIPneta d.o.o ukoliko uređaj nije vezan uz vlastitu pretplatničku liniju;
  • Za korisnike unaprijed plaćene usluge, da je proteklo najmanje 12 mjeseci od dana kupnje uređaja na ovlaštenom prodajnom mjestu VIPnet d.o.o., uz predočenje računa.

3. Krajnji korisnici zahtjev mogu podnijeti u Vip centrima navedenim u prilogu ovih Uvjeta korištenja.

4. Usluga Otključavanja uređaja moguća je ukoliko je korisnik kupio uređaj na ovlaštenim prodajnim mjestima VIPnet d.o.o., budući da VIPnet d.o.o. neće pružati uslugu Otključavanja uređaja za uređaje koji su kupljeni na drugim prodajnim mjestima, putem oglasnika ili kod drugih operatora. Usluga Otključavanja uređaja je besplatna za krajnje korisnike, ukoliko je zadovoljen bilo koji od preduvjeta iz točke 2. ovih Uvjeta korištenja. U slučaju da nijedan preduvjet iz točke 2. ovih Uvjeta korištenja nije zadovoljen, usluga Otključavanja naplatit će se prema važećem cjeniku VIPnet d.o.o.

5. Ukoliko je korisnik u trenutku podnošenja zahtjeva za otključavanje uređaja pokrenuo postupak prijenosa broja, VIPnet zadržava pravo otključavanje uređaja odbiti do podmirenja cjelokupnog dugovanja.

6. Za uređaje koji se koriste u okviru nepokretne mreže (Homebox, Officebox i sl.) te uređaje za usluge M2M komunikacija (npr. auto nadzor, nadzor brodova i sl.) usluga Otključavanja uređaja neće biti dostupna.

7. Prilikom podnošenja zahtjeva za uslugu Otključavanja uređaja, krajnji korisnik prihvaća da VIPnet d.o.o. u iznimnim slučajevima neće moći pružiti uslugu Otključavanja uređaja (npr. proizvođač više ne postoji ili ako se radi o posebnoj vrsti mehaničko-elektroničke blokade i sl.).

8. Krajnji korisnik prihvaća da VIPnet d.o.o. neće moći pružiti uslugu Otključavanja uređaja ukoliko je sam krajnji korisnik samostalno neuspješno pokušavao otključati uređaj.

9. Usluga Otključavanja uređaja biti će realizirana u najkraćem mogućem roku u okviru tehničkih mogućnosti na prodajnom mjestu  po podnošenju zahtjeva krajnjeg korisnika, a najkasnije u roku 14 dana ukoliko se radi o posebnim vrstama uređaja (npr. USB stick i sl.).

10. Prodajni predstavnik VIPnet d.o.o. će odmah po podnošenju zahtjeva, krajnjeg korisnika obavijestiti da li je usluga Otključavanja uređaja moguća i kada bi ista trebala biti pružena.

11. VIPnet d.o.o. tijekom pružanja usluge Otključavanja uređaja ne preuzima odgovornost za podatke spremljene u uređaju.

12. Glede svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje javnih komunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. koji su dostupni na ovlaštenim prodajnim mjestima VIPnet d.o.o. i na web stranici www.vipnet.hr.

13. Vipnet zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem web stranice www.vipnet.hr ili na drugi prikladan način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 16.4.2012. godine.

Prilog:
Popis Vip centara u kojima se može podnijeti zahtjev za uslugu Otključavanja uređaja:
 

Vip Centri
Adresa
Vip centar Velesajam Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
Vip centar Sisak Rimska 6
Vip centar Karlovac Ivana Gundulića 8
Vip centar Iblerov trg Trg Drage Iblera 3
Vip centar City centar One Zagreb Jankomir 33, Zagreb
Vip centar Pula Pula, Istarska 2
Vip centar Osijek Stjepana Radića 40
Vip centar Šibenik Poljana Maršala Tita 5
Vip centar Bjelovar Ivana Gundulića 10
Vip centar Arena centar Arena centar, Lanište 32, Zagreb
Vip centar Varaždin Trg kralja Tomislava 3
Vip centar Slavonski Brod  P. Krešimira IV. 36
Vip centar Rijeka Riva 4b
Vip centar Koprivnica Florijanski trg 16
Vip centar Zadar Obala kneza Branimira 6b
Vip centar Čakovec Kralja Tomislava 1
Vip centar Split Zadarska 13
Vip centar West Gate Zaprešićka 2, Donja Bistra, Zagreb
Vip centar Požega Matice hrvatske 16
Vip centar Dubrovnik Vukovarska 7
Vip centar Gajeva Gajeva 2b, Zagreb
Vip centar Osijek Portanova Svilajska 31a
Vip centar City Centar One Split Vukovarska 207