Promo korisnik

Uvjeti korištenja
Uvjeti korištenja Osnovne tarifeUvjeti korištenja promocije Bonus MB putem webshop nadoplate Uvjeti korištenja promocije Brutalna +500 Uvjeti korištenja promocije Brutalna 39 Uvjeti korištenja promocije Nova Brutalna 39 Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži Uvjeti korištenja Tomato usluge za korisnike bonova Uvjeti korištenja Žestoke tarife Uvjeti korištenja Brutalne tarife Uvjeti korištenja Tarife 0.45 Uvjeti korištenja Srednje Žestoke tarife Uvjeti korištenja usluge SMS roaming cjenik Uvjeti za Tomato korisnike bonova koji prelaze na pretplatničku tarifu Uvjeti korištenja Tarife 'Na tuđi račun' Uvjeti korištenja 'Zicer tarife' Uvjeti za prijenos Tomato pretplate na Tomato uslugu za korisnike bonove Uvjeti korištenja promocije 'Dovedi korisnika u Žestoku' Uvjeti korištenja promocije 'Bonus MB' Uvjeti korištenja usluga alternativnih davatelja roaming usluga za Tomato korisnike Uvjeti korištenja usluga Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatora u posjećenoj zemlji za Tomato korisnike Uvjeti korištenja Internet opcija za korisnike bonova Tomato usluge Uvjeti korištenja Internet opcija za pretplatnike Tomato uslugeUvjeti korištenja promocije na tarifama Mala Žestoka i Žestoka putem SMS poruke Uvjeti korištenja Tomato na bonove promocije dodatnih bonus minuta, SMS poruka, MB putem SMS kanala Uvjeti korištenja Male Žestoke tarife Uvjeti korištenja usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu Uvjeti za promjenu tarifnog modela za korisnike Tomato pretplate