Uvjeti korištenja

 
 


Uvjeti korištenja promocije 'Bonus MB u INA-i' Uvjeti korištenja paketa Dodatnih 1500 za Tomato korisnike pretplate ' Uvjeti korištenja promocije Paket dobrodošlice za nove Tomato korisnike pretplate Uvjeti korištenja promocije „Prijeđi na bolje" Uvjeti korištenja Opcije 4G za Tomato pretplatnikeUvjeti korištenja Opcije 4G za korisnike bonova Tomato usluge Uvjeti korištenja Osnovne tarife Uvjeti korištenja promocije Tomato SIM sampling promocija bonus MB Uvjeti korištenja promocije Bonus MB putem webshop nadoplate Uvjeti korištenja promocije Brutalna +500 Uvjeti korištenja Male, Male plus, Srednje, Srednje plus, Velike i Velike plus tarife za Tomato korisnike bonova Uvjeti korištenja Male, Srednje, Velike i Najveće tarife za Tomato korisnike pretplate Uvjeti korištenja paketa Dodatnih 500 za Tomato korisnike bonova Uvjeti korištenja paketa Dodatnih 500 za Tomato korisnike pretplate Uvjeti korištenja promocije Brutalna 39 Uvjeti korištenja promocije Nova Brutalna 39 Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži Uvjeti korištenja Tomato usluge za korisnike bonova Uvjeti korištenja Žestoke tarife Uvjeti korištenja Brutalne tarife Uvjeti korištenja Tarife 0.45 Uvjeti korištenja Srednje Žestoke tarife Uvjeti korištenja usluge SMS roaming cjenik Uvjeti za Tomato korisnike bonova koji prelaze na pretplatničku tarifu Uvjeti korištenja Tarife 'Na tuđi račun' Uvjeti korištenja 'Zicer tarife' Uvjeti za prijenos Tomato pretplate na Tomato uslugu za korisnike bonove Uvjeti korištenja promocije 'Dovedi korisnika u Žestoku' Uvjeti korištenja promocije 'Dovedi korisnika u Tomato pretplatu' Uvjeti korištenja promocije 'Bonus MB' Uvjeti korištenja usluga alternativnih davatelja roaming usluga za Tomato korisnike Uvjeti korištenja usluga Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatora u posjećenoj zemlji za Tomato korisnike Uvjeti korištenja Internet opcija za korisnike bonova Tomato usluge Uvjeti korištenja Internet opcija za pretplatnike Tomato usluge Uvjeti korištenja promocije na tarifama Mala Žestoka i Žestoka putem SMS poruke Uvjeti korištenja Tomato na bonove promocije dodatnih bonus minuta, SMS poruka, MB putem SMS kanala Uvjeti korištenja Male Žestoke tarife Uvjeti korištenja usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu Uvjeti za promjenu tarifnog modela za korisnike Tomato pretplate Pravila nagradnog natječaja "Tomato nagrađuje!"

Uvjeti korištenja dovedi prijatelja u Tomato Uvjeti korištenja promocije Dvostruke Tomato jedinice Uvjeti korištenja Promo paketa dodatnih 5000 za Tomato korisnike bonova Uvjeti korištenja - Politika pravedne uporabe u EU EEA roamingu Uvjeti korištenja - Mastercard i Maestro Tomato webshop promocija dodatnih kuna Tomato obavijest o promjeni cijena Uvjeti korištenja Paketa dodatnih 5000 jedinica za Valentinovo za korisnike Tomato bonova