Promo korisnik

Pitanja i odgovori

Žestoka tarifa

TKO MOŽE AKTIVIRATI NOVU TARIFU?
Žestoku tarifu mogu uključiti Tomato korisnici bonova i korisnici drugih mreža koji žele prijeći na Tomato. Nije moguće zatražiti uključenje tarife ako korisnik već nema Tomato SIM na bonove ili broj u drugoj mreži.

NA KOJEM PRODAJNOM MJESTU MOGU AKTIVIRATI NOVE TARIFE?
Prelazak na pretplatu i aktivacija Žestoke tarife moguća je pozivom na broj 092 9955 , ispunjavanjem prijave na web-u nakon koje slijedi poziv agenta Tomato prodaje za definiranje detalja (dostave ugovora na potpis, prikupljanje podataka za plaćenje putem trajnog naloga..) ili na jednom od odabranih prodajnih mjesta Hrvatske pošte ili B.net-a.

NAPLAĆUJE LI SE MJESEČNA NAKNADA PROPORCIONALNO DANIMA KORIŠTENJA?
Da. Naplatit će vam se iznos mjesečne naknade proporcionalno danima do isteka obračunskog razdoblja, također broj minuta, SMS poruka i MB proporcionalno se obračunava ovisno o broju dana aktivne tarife u prvom (i zadnjem) mjesecu korištenja.

ŠTO SVE UKLJUČUJE MJESEČNA NAKNADA ŽESTOKE TARIFE?
Unutar Žestoke tarife za mjesečnu naknadu od 99 kn dobivate: • 1500 minuta prema svim mrežama u Hrvatskoj
• 1500 SMS poruka prema svim mrežama u Hrvatskoj
• 1500 MB za korištenje prometa unutar Hrvatske.

PO ČEMU JE OVA TARIFA BOLJA OD BRUTALNE TARIFE?
U Žestokoj tarifi ne postoji naknada za uspostavu poziva, a nakon potrošenih besplatnih minuta, SMS-ova i MB-a, cijene su povoljnije od cijena u Brutalnoj tarifi. U Žestokoj tarifi korisnik ne mora misliti o obnovi računa kako ne bi izgubio pravo na korištenje tarife, niti da neće moći pozivati jer na računu nema dovoljno kn za uspostavu poziva.

ŠTO JE MOJ TOMATO?
Moj Tomato je usluga koja vam omogućava provjeru računa, provjeru trenutne potrošnje te besplatnih minuta, SMS poruka, MB i kn u svakom trenutku uz dostupnost interneta. Za korištenje usluge registrirajte se na https://moj.tomato.com.hr.

ŠTO ĆE SE DESITI S KUNAMA NA MOM TOMATO RAČUNU NA BONOVE, PRELASKOM NA ŽESTOKU TARIFU?
Ukoliko s tarife na bonove pređete na Žestoku tarifu, kune s Vašeg Tomato računa na bonove automatski će biti prenesene na Vaš pretplatnički račun te će Vam ostati na raspolaganju za trošenje prema važećem cjeniku Žestoke tarife. Maksimalni iznos koji možete prenijeti jest 500kn.

AKTIVIRAO SAM ŽESTOKU TARIFU. MOGU LI PROVJERITI STANJE MINUTA, SMS PORUKA I PODATKOVNOG PROMETA (MB-A) KOJI SU MI UKLJUČENI U NOVI TARIFNI MODEL?
Korisnik može provjeriti stanje minuta, SMS poruka i MB-a na 3 načina:
• slanjem SMS poruke sadržaja ? na broj 13444
• provjerom na Moj Tomato
• pozivom na govorni automat 092 9922
Usluge TPO/BSP su na ovoj tarifi su besplatne.
Korisnik će nakon slanja SMS poruke ? na 13444 dobiti obavijest sljedećeg sadržaja:
Broj besplatnih minuta: xxx, broj besplatnih SMS/MMS poruka: xxx, Broj besplatnih kuna: xxx, Kolicina besplatnih MB: xxx.

AKTIVIRAO SAM ŽESTOKU TARIFU I ZANIMA ME MOGU LI PROVJERITI STANJE RAČUNA?
Stanje vašeg računa možete u svakom trenutku provjeriti slanjem SMS poruke sadržaja ? na 13444, na web stranici Moj Tomato ili pozivom na govorni automat 092 9922.
Korisnik će nakon slanja SMS poruke ? na 13444 dobiti obavijest sljedećeg sadržaja: Potrosnja do dd.mm.yyyy hh:mm iznosi xxxxx,xx kn. Iznos je informativan, bez naknade i PDV-a te ne služi plaćanju računa.

KAKO SE NAPLAĆUJU CIJENA POZIVA PREMA NPR. BIH?
Cijene međunarodnih poziva kao i cijene poziva kada ste u inozemstvu naplaćuju se prema standardnom cjeniku.