TEHNIČKE POSTAVKE

Postavke za MMS poruke i prijenos podataka zatraži slanjem praznog SMS-a na broj 13445 ili na ovoj stranici putem „padajućih" izbornika. Postavke će ti stići putem SMS-a, te se nakon potvrde automatski spremaju u memoriju mobilnog uređaja.

Odaberi proizvođača:

Model mob. telefona:

Vrsta postavki:

Broj mobilnog telefona:


Ručne postavke

Ako tvoj mobilni uređaj nije na popisu modela za slanje automatskih postavki, a podržava MMS/GPRS, postavke možeš unijeti ručno:

MMS postavke
APN; Pristupna točka: mms.tomato.com.hr
URL servera, Server URL, MMS centar; Početna stranica: http://mms.Tomato.com.hr/servlets/mms

GPRS postavke
APN; Pristupna točka: tomato
URL servera, Server URL, MMS centar; Početna stranica: http://m.tomato.com.hr