Uvjeti korištenja Male, Male plus, Srednje, Srednje plus, Velike i Velike plus tarife za Tomato korisnike bonova

 

1.     Uključenjem Male, Male plus, Srednje, Srednje plus, Velike ili Velike plus Tomato tarife (u daljnjem tekstu: Tarifa), Tomato korisnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjeti korištenja Male, Male plus, Srednje, Srednje plus, Velike i Velike plus tarife za Tomato korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2.     Tarife je moguće uključiti u promotivnom razdoblju do 30.11.2018. godine. Korisnici koji ih aktiviraju u navedenom razdoblju mogu ih koristiti neograničeno.

3.     Uključenjem Tarife, Korisnik stječe pravo na korištenje jednog paketa jedinica minuta, SMS poruka prema nacionalnim pokretnim i nepokretnim mrežama te MB, koje Korisnik troši u bilo kojem omjeru. Nakon potrošenih uključenih minuta, SMS poruka i MB iz Tarife, pozivi, SMS poruke i MB se naplaćuju po važećem Cjeniku. Uključene minute i/ili SMS poruke se ne mogu koristiti za pozive/slanje poruka prema brojevima usluga s dodatnom vrijednosti, odnosno posebnom naplatom. Cijene poziva, SMS poruka, naknade za uspostavu poziva te broj uključenih minuta, SMS poruka i MB sadržanih u Tarifi definirani su Cjenikom usluga ove tarife.

4.     U Maloj, Srednjoj i Velikoj tarifi se naplaćuje naknada za uspostavu poziva, dok u tarifama Mala plus, Srednja plus i Velika plus se naknada za uspostavu poziva ne naplaćuje.

5.     Maksimalno trajanje poziva ograničeno je na 120 minuta. Uključeni MB/MIN/SMS mogu se koristiti bez naknade dok se Korisnik nalazi na području Republike Hrvatske. Tijekom boravka u inozemstvu, Korisniku se pozivi prema nacionalnim pokretnim i nepokretnim mrežama, SMS poruke i potrošeni megabajti obračunavaju po cijenama za usluge roaminga.

6.     Tarifa se može uključiti:

a) Slanjem SMS porukom na broj 13435 sljedećeg sadržaja:

·   M za Malu tarifu

·   M+ za Malu plus tarifu

·   S za Srednju tarifu

·   S+ za Srednju plus tarifu

·   V za Veliku tarifu

·   V+ za Veliku plus tarifu

·   A za izbornik sa svim tarifama

b) Putem moj Tomato mobilne aplikacije

c) Pozivom na Tomato Službu za korisnike

U trenutku uključenja Tarife Korisnik će biti obaviješten SMS porukom, i bit će mu naplaćena Naknada za 30 dana korištenja tarife definirana službenim cjenikom.

7.     Korisnik može u bilo kojem trenutku provjeriti broj preostalih MB/SMS/MB iz toč. 3 Uvjeta te trajanje tarife slanjem besplatne SMS poruke sadržaja ? na broj 13435, putem USSD koda *113*01# ili moj Tomato mobilne aplikacije. Provjera preostalih MB/MIN/SMS informativnog je karaktera.

8.     Neiskorišteni iznos uključenih MB/MIN/SMS iz jednog razdoblja korištenja tarife ne prenosi se u sljedeće razdoblje korištenja tarife.

9.     Od trenutka uključenja, Tarifa je dostupna za korištenje u razdoblju 30 dana.

10.   Tarifa će se automatsko produljenje nakon isteka 30 dana od uključenja, o čemu će korisnik prethodno biti obavješten, ukoliko korisnik ima dovoljno sredstava na računu za novu naknadu za korištenje od 30 dana ili korisnik sam nije zatražio isključenje Tarife.

11.   U slučaju da je iznos na Tomato računu manji od iznosa Naknade za 30 dana korištenja tarife iz točke 3. Uvjeta, Korisniku će Tarifa biti isključena, nakon čega započinje primjena cijena iz Osnovne tarife definiranih službenim cjenikom. U trenutku isključenja Tarife Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Nakon nadoplate Tarifa će se automatski ponovno uključiti u roku 1 sat od nadoplate, te će se Korisniku naplatiti mjesečna naknada za 30 dana korištenja tarife pod uvjetima da:

a)     nije prošlo više od mjesec dana od deaktivacije tarife

b)     Korisnik nije sam mijenjao tarifu prije nadoplate

c)     iznos računa nakon nadoplate je veći od iznosa Naknade tarife

d)     Korisnik nije zatražio deaktivaciju automatskog uključenja tarife prije nadoplate slanjem besplatne poruke sadržaja STOP na broj 13435.

12.   Korisnik može u bilo kojem trenutku samostalno isključiti Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja NE na broj 13435, putem moj Tomato mobilne aplikacije ili pozivom na Tomato Službu za korisnike. U trenutku isključenja Tarife Korisnik će biti obaviješten SMS porukom, nakon čega započinje primjena cijena iz Osnovne tarife definiranih službenim Cjenikom.

13.   Tarifa se ne može kombinirati s niti jednom drugom tarifom i sljedećim opcijama: Malo interneta, Više interneta, Najviše interneta i opcija 4G. Ukoliko korisnik Internet opcija, Malo Interneta, Više interneta ili Najviše interneta uključi jednu od Tarifa, gubi sav nepotrošeni internetski promet iz Internet opcije. Ukoliko korisnik ima aktivnu Opciju 4G u trenutku uključenja tarifa ona će biti isključena i koristiti će se 4G brzina iz Tarife.

14.   Bonus MB iz promocija Bonus MB putem webshop nadoplate i Tomato SIM sampling promocija bonus MB imaju prioritet potrošnje nad jedinicama MB/MIN/SMS iz Tarife.

15.   U promotivnom od 15.2. – 28.2.2018. razdoblju korisnik promjeni tarifu prije isteka valjanosti Tarife koje koristi može ponovno uključiti istu Tarifu. Korisniku se dodjeljuju novi paket MB/MIN/SMS definirani točkom 3. ovih Uvjeta korištenja te mu kreće novih 30 dana za korištenje tarife. Izvan promotivnog razdoblja ukoliko korisnik isključi Tarifu prije isteka 30 dana trajanja Tarife, Korisnik može ponovo uključiti Tarifu nakon isteka punih 30 dana od prethodnog uključenja Tarife.

16.   Prijelazom na Tarifu, Korisnik bespovratno gubi pravo na ponovno uključenje i korištenje svih Tomato tarifa nedostupnih za uključenje novim korisnicima u trenutku isključenja. Prijelazom na Tarifu, Korisnik bespovratno gubi pravo na ponovno uključenje i korištenje Tomato tarifa Zicer, Brutalna i Na tuđi račun i promocije Milijun besplatnih minuta.

17.   Isključenjem Tarife, produljenjem ili prelaskom s Tarife na bilo koju drugu Tomato tarifu nepovratno se gubi neiskorišteni iznos MB/MIN/SMS iz toč. 3 Uvjeta.

18.   U slučaju zlouporabe Tarife i/ili postupanju Korisnika u suprotnosti s ovim Uvjetima korištenja, A1 d.o.o. zadržava pravo onemogućiti Korisniku daljnje korištenje iste.

19.   A1 d.o.o. zadržava pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge.

20.   Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga A1 d.o.o. i odnosa A1 d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja A1 d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web stranici www.tomato.com.hr

21.   Procijenjena maksimalna brzina u tarifama bez ograničenja ostvariva je u području najveće snage signala u trenutku kada mreža nije opterećena korištenjem od drugih korisnika. Bez ograničenja znači da je procijenjena maksimalna brzina određena brzinom tehnologije mreže GPRS, EDGE, HSDPA+, Dual Carrier HSDPA ili LTE. Procijenjena maksimalna brzina do 75 Mbit/s podliježe slijedećim ograničenjima:

a.     Ukoliko uređaj nije u dosegu 4G mreže, te se usluga pruža putem 2G/EDGE/GPRS mreže, nije moguće osigurati definiranu procijenjenu maksimalnu brzinu

b.     Pojedine generacije uređaja nemaju mogućnost pristupiti 4G mreži

22.   A1 d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnike obavijestiti putem Tomato web stranice ili na drugi primjeren način.

 

Ovi Uvjeti primjenjuju se od 1.3.2018.