Tarife na pretplatu

Uz mjesečnu naknadu za tarifu naplaćuje se i mjesečna naknada za korištenje mreže u iznosu od 10,00 kn

Paket Dodatnih 500 za korisnike pretplate

Kupnjom paketa Dodatnih 500 po cijeni od 15 kn, korisnik dobiva dodatnih 500 MIN/SMS/MB.

Opcija Bez uspostave poziva

Uključenjem opcije Bez uspostave poziva po cijeni od 20 kn mjesečno prestaje se obračunavati naknada za uspostavu za sve nacionalne i međunarodne pozive.

Tarife na bonove

Paket Dodatnih 500 za korisnike bonova

Kupnjom paketa Dodatnih 500 po cijeni od 15 kn, korisnik povećava broj MIN/SMS/MB u tarifi za 500 jedinica.