Prazna slika

Tarife na pretplatu

  Mala tarifa Srednja tarifa Velika tarifa
Naknada za 30 dana korištenja tarife (kn) 20 40 60
Broj minuta, SMS-ova i MB (unutar Hrvatske) 500 3000 6000
Pozivi prema svim mrežama u Hrvatskoj (kn/min) 0,49
Naknada za uspostavu poziva (kn/poziv) 0,29
SMS 0,49
MMS (kn/MMS) 0,70
Prijenos podataka (kn/1 MB) 0,49

Uz mjesečnu naknadu za tarifu naplaćuje se i mjesečna naknada za korištenje mreže u iznosu od 10,00 kn


Paket Dodatnih 500 za korisnike pretplate

Kupnjom paketa Dodatnih 500 po cijeni od 15 kn, korisnik dobiva dodatnih 500 MIN/SMS/MB.


Opcija Bez uspostave poziva

Uključenjem opcije Bez uspostave poziva po cijeni od 20 kn mjesečno prestaje se obračunavati naknada za uspostavu za sve nacionalne i međunarodne pozive.

Tarife na bonove

  Osnovna tarifa Mala tarifa Srednja tarifa Velika tarifa Mala plus tarifa Srednja plus tarifa Velika plus tarifa
Naknada za 30 dana korištenja tarife (kn) - 20 40 60 40 60 80
Broj minuta, SMS-ova i MB (unutar Hrvatske) - 500 3000 6000 500 3000 6000
Pozivi prema svim mrežama u Hrvatskoj (kn/min) 0,49
Naknada za uspostavu poziva (kn/poziv) 0,29 -
SMS 0,49
MMS (kn/MMS) 0,70
Prijenos podataka (kn/1 MB) 0,49

Paket Dodatnih 500 za korisnike bonova

Kupnjom paketa Dodatnih 500 po cijeni od 15 kn, korisnik povećava broj MIN/SMS/MB u tarifi za 500 jedinica.