PRIJEĐI U TOMATO I ZADRŽI SVOJ BROJ

Za korisnike A1 usluge koji žele uključiti Tomato tarifu i zadržati svoj broj vrijede uvjeti kao za nove Tomato korisnike.
Uvjete korištenja za pretplatnike možete provjeriti ovdje, a za korisnike bonova ovdje.