Uvjeti korištenja besplatnog Facebooka Zero za Tomato korisnike bonova


1. Svi Tomato korisnici bonova mogu besplatno surfati Facebook Zero stranicama putem svojih mobilnih telefona.

2. Surfanje Facebookom Zero putem mobilnih telefona besplatno je ukoliko se korisnik spoji na Facebook Zero isključivo putem sljedećih adresa:

a. 0.facebook.com;
b. zero.facebook.com;
c. o.facebook.com;
d. O.facebook.com.

Korisnici koji od 22. siječnja u preglednik unesu web stranice: zero.facebook.com, 0.facebook.com, o.facebook.com (malo slovo o), O.facebook.com (veliko slovo O), od strane Facebooka biti preusmjereni na standardnu Facebook stranicu. Spajanje na Zero Facebook stranicu neće biti naplaćivano kao ni do sada, ali će zbog preusmjeravanja od strane Facebooka, ostvareni promet na standardnoj Facebook stranici biti naplaćen prema službenom cjeniku A1.

3. Pristup Facebooku preko stranica www.facebook.com ili m.facebook.com se naplaćuje

4. Surfanje Facebookom Zero putem mobilnog telefona besplatno je kada korisnik koristi Tomato uslugu prijenosa podataka unutar Hrvatske, bez obzira na vrijeme provedeno spomenutim stranicama ili na broj pregledanih stranica. U slučaju da korisnik pristupa Facebook Zero stranicama u inozemstvu (u roamingu), prijenos podataka pri pregledavanju tih stranica se naplaćuje sukladno važećem cjeniku za prijenos podataka u roamingu.

5. Tijekom surfanja Facebookom Zero preko mobilnog telefona moguće je da se neki sadržaji nalaze na drugim stranicama (Youtube, miniclip,...) i taj se promet obračunava prema važećem cjeniku. Prije odlaska na stranice ili sadržaje (slike) koji se naplaćuju korisnik ce primiti obavijest na svom mobilnom telefonu.

6. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim uvjetima, na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja A1 Hrvatska d.o.o. i/ili drugi uvjeti korištenja usluga koje Korisnik koristi.

7. A1 Hrvatska d.o.o zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnike obavijestiti putem Tomato web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi uvjeti u primjeni su od 19.01.2018., a usklađeni su s danom 01.10.2018.