Uvjeti korištenja Internet opcija za pretplatnike Tomato usluge

 

1. Aktivacijom Internet opcije (u daljnjem tekstu samo: opcija) Tomato korisnik (u daljnjem tekstu samo: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Internet opcija za pretplatnike Tomato usluge (u daljnjem tekstu samo: Uvjeti korištenja).

 

2. Korisnicima dostupne su tri opcije kao trajna ponuda, čije cijene i iznosi internetskog prometa za vremenski period punog obračunskog ciklusa su definirani službenim cjenikom. Zahtjev za aktivaciju opcije koji se postavi tijekom obračunskog razdoblja, na mjesečnom računu obračunat će se cijela mjesečna naknada i cijeli iznos podatkovnog prometa uključen u opciju.

 

3. Korisnik može koristiti podatkovni paket isključivo putem Tomato SIM kartice, a korištenje opcija dostupno je svim Tomato Korisnicima na pretplatu.

 

4. Naknada za korištenje opcija iz točke 2. ovih Uvjeta korištenja obuhvaća vremenski period od trenutka aktivacije do kraja kalendarskog mjeseca. Korisnik će nakon potrošnje internetskog prometa iz opcije, biti u mogućnosti deaktivirati opciju i aktivirati novu opciju. Korisniku tijekom jednog obračunskog razdoblja može samo jednom aktivirati svaku opciju. Po isteku kalendarskog mjeseca opcija će biti automatski obnovljena ukoliko ju korisnik nije deaktivirao.

 

5. Korisnik aktivira opcije pozivom Tomato Službi za korisnike ili slanjem SMS poruke sadržaja „M" na broj 13550 za aktivaciju Internet opcije „Malo interneta", SMS poruke sadržaja „V" na broj 13550 za aktivaciju Internet opcije „Više interneta" te SMS poruke sadržaja „N" na broj 13550 za aktivaciju Internet opcije „Najviše interneta". Opcije će se aktivirati Korisniku u roku od 24 sata nakon poziva Tomato Službi za korisnike ili slanja SMS poruke. Nakon izvršene aktivacije Korisnik će primiti SMS poruku s obavijesti o trenutku kada mu je opcija aktivirana, te mu od trenutka aktivacije počinju teći prava i obveze utvrđene ovim Uvjetima korištenja. Korisnik može deaktivirati opciju pozivom Tomato Službi za korisnike ili slanjem SMS poruke sadržaja „NE" na broj 13550, a deaktivacija opcije stupa na snagu u trenutku slanja zahtjeva za deaktivaciju. Provjera stanja potrošenih MB moguća je slanjem SMS poruke sadržaja „?" na broj 13444.

 

6. Nakon što Korisnik iskoristi količinu podataka uključenu u naknadu za korištenje opcije sukladno točki 2. naknadno preneseni promet se naplaćuje po cijenama utvrđenim službenim cjenikom.

 

7. Količina prometa ostvarena u roamingu nije uključena u naknadu za korištenje opcije nego se naplaćuje odvojeno temeljem važećih cijena za roaming utvrđenih službenim cjenikom.

 

8. VIPnet d.o.o. pridržava pravo poduzeti sve potrebne mjere i korake u slučaju prekomjernog korištenja usluga i/ili ponuda, a radi očuvanja integriteta i sigurnosti rada Vipnet mreže te održavanja kvalitete usluge. O svim koracima i uvjetima eventualnih ograničenja korištenja Tomato usluga i/ili ponuda, Tomato će na primjereni način upoznati Korisnika. Tomato zadržava pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge.

 

9. Vipnet zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti obaviješten putem Tomato web stranice ili na drugi primjeren način.

10. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web stranici www.tomato.com.hr

 

11. VIPnet d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnike obavijestiti putem Tomato internet stranice ili na drugi primjeren način.

 

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 5.2.2018.