Uvjeti korištenja promocije Brutalna +500


1. Od 22.5.2015 do 21.9.2015. svi Tomato korisnici na bonovima (u daljnjem tekstu: Korisnici) koji aktiviraju ili reaktiviraju Brutalnu tarifu, ostvarit će pravo na promociju 'Brutalna +500'.

2. Aktivacijom Brutalne tarife Korisnik stječe pravo sudjelovanja u promociji.

3. Korisnici koji sudjeluju u promociji i redovito produljuju Brutalnu tarifu, ostvaruju pravo na dodatnih 500 minuta, 500 SMS-ova i 500 MB tijekom 24 mjeseca od dana aktivacije. Dodatne minute, SMS-ove i MB će biti pridodane iznosu koje uključuje tarifa bez promocije. Ukoliko Korisnik tijekom svih 24 mjeseca u jednom mjesecu ne produlji Brutalnu tarifu, gubi pravo na daljnje korištenje promocije. Jednom kada korisnik izgubi pravo na promociju, nema više pravo ostvariti promociju, čak i ako aktivira promociju ponovno unutar promotivnog razdoblja.

4. Korisnik će dodatne minute, SMS-ove i MB dobiti u roku od 24 sata od aktivacije tarife.

5. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje jedinica u tarifi slanjem besplatnog SMS-a sadržaja ? na broj 13411.

6. Dodatne minute, SMS i MB iz promocije mogu se koristiti na isti način kao i u Brutalnoj tarifi. Minute i SMS poruke se mogu koristiti prema nacionalnim pokretnim i nepokretnim mrežama na području Republike Hrvatske. Naknada za uspostavu poziva naplaćuje se kao i u Brutalnoj tarifi. Dodatni internetski promet se može također koristiti samo na teritoriju Republike Hrvatske. Besplatne minute i/ili SMS poruke se ne mogu koristiti za pozive/slanje poruka prema brojevima usluga s dodatnom vrijednosti, odnosno posebnom naplatom.

7. Ako korisnik jedan mjesec ne reaktivira Brutalnu tarifu, bilo zbog vlastite deaktivacije ili nedostatka novaca na računu za reaktivaciju, promjeni tarifni model ili prestane biti korisnik Tomato usluge na bonovima, gubi pravo na promociju. Jednom kada korisnik izgubi promociju ne može ju ponovno ostvariti.

8. Neiskorišteni iznos uključenih besplatnih minuta, SMS poruka i/ili MB iz jednog razdoblja korištenja promocije ne prenosi se u sljedeće razdoblje korištenja tarife.

9. Novim Tomato korisnicima koji potpišu zahtjev za prijenos broja u Tomato i Vip korisnicima koji zatraže uključenje Tomato usluge do 21.9.2015, a prijenos broja se realizira nakon 21.9.2015. omogućuje se nakon odobrenja navedenog zahtjeva sudjelovanje u promociji. Promocija će Korisniku biti uključena nakon odobrenja zahtjeva isključivo na zahtjev Korisnika i to pozivom na broj 0800 092 092 najviše u roku tri dana od odobrenja zahtjeva.

10. U slučaju zlouporabe Tarife i/ili postupanju Korisnika u suprotnosti s ovim Uvjetima korištenja, VIPnet d.o.o. zadržava pravo onemogućiti Korisniku daljnje korištenje iste.

11. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web stranici www.tomato.com.hr.

12. Vipnet zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta o čemu će pretplatnik biti obaviješten putem web stranice www.tomato.com.hr ili na drugi prikladan način.

Ovi uvjeti primjenjuju se od 31.10.2015. godine.