Uvjeti korištenja promocije Brutalna 39


1. U promotivnom razdoblju od 1.10.2015 do 31.1.2016. svi novi Tomato korisnici unaprijed plaćene usluge (dalje u tekstu: usluea na bonove) koji aktiviraju Brutalnu tarifu ostvarit će pravo na promociju 'Brutalna 39'.

2. Novi Tomato korisnici usluge na bonove se smatraju svi oni korisnici koji aktiviraju Tomato broj na bonove ili oni koji su prenijeli broj iz druge mreže ili sa Vip usluga. Korisnici koji prenesu broj sa pretplate Tomato na Tomato uslugu bonove nemaju pravo sudjelovanja u ovoj promociji.

3. Korisnici koji sudjeluju u ovoj promociji i redovito produljuju Brutalnu tarifu, ostvaruju pravo na dodatnih 500 minuta, 500 SMS-ova i 500 MB uz promotivnu mjesečnu naknadu za tarifu od 39 kn tijekom 24 mjeseca od dana aktivacije. Dodatne minute, SMS-ove i MB će biti pridodane iznosu koje uključuje tarifa bez promocije. Ako Korisnik tijekom svih 24 mjeseca u jednom mjesecu ne produlji Brutalnu tarifu ili promjeni tarifni model, gubi pravo na daljnje korištenje promocije. Jednom kada korisnik izgubi pravo na promociju, nema pravo više ostvariti promociju što se odnosi i na slučaj ako ponovno aktivira tarifu unutar promotivnog razdoblja.

4. Korisnik će dodatne minute, SMS-ove i MB dobiti u roku od 24 sata od aktivacije tarife.

5. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje jedinica u tarifi slanjem besplatnog SMS-a sadržaja ? na broj 13411.

6. Dodatne minute, SMS i MB iz promocije mogu se koristiti na isti način kako je navedeno u uvjetima korištenja Brutalne tarife. Minute i SMS poruke se mogu koristiti prema nacionalnim pokretnim i nepokretnim mrežama na području Republike Hrvatske. Naknada za uspostavu poziva naplaćuje se sukladno cjeniku Brutalne tarife. Dodatni internetski promet se može također koristiti samo na teritoriju Republike Hrvatske. Besplatne minute i/ili SMS poruke se ne mogu koristiti za pozive/slanje poruka prema brojevima usluga s dodatnom vrijednosti, odnosno brojevima sa posebnom naplatom.

7. Ako korisnik jedan mjesec ne produlji Brutalnu tarifu, bilo zbog vlastite deaktivacije ili nedostatka novaca na računu za reaktivaciju, promjeni tarifni model ili prestane biti korisnik Tomato usluge na bonove, gubi pravo na promociju. Jednom kada korisnik izgubi promociju ne može ju ponovno ostvariti.

8. Neiskorišteni iznos uključenih besplatnih minuta, SMS poruka i/ili MB iz jednog razdoblja korištenja promocije ne prenosi se u sljedeće razdoblje korištenja tarife.

9. Novim Tomato korisnici koji potpišu zahtjev za prijenos broja u Tomato kao i Vip korisnici koji zatraže uključenje Tomato usluge do 31.1.2017, a prelazak na Tomato se realizira nakon 31.1.2017. omogućuje se sudjelovanje u promociji nakon odobrenja navedenog zahtjeva. Promocija će biti uključena nakon odobrenja zahtjeva isključivo na zahtjev Korisnika i to pozivom na broj 0800 092 092 najviše u roku tri dana od odobrenja zahtjeva.

10. U slučaju zlouporabe Tarife i/ili postupanju Korisnika u suprotnosti s ovim Uvjetima korištenja, VIPnet d.o.o. zadržava pravo onemogućiti Korisniku daljnje korištenje iste.

11. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web stranici www.tomato.com.hr.

12. Vipnet zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta o čemu će pretplatnik biti obaviješten putem web stranice www.tomato.com.hr ili na drugi prikladan način.

Ovi uvjeti primjenjuju se od 1.12.2015. godine.