Pravila nagradnog natječaja "Tomato nagrađuje!"


Članak 1.
VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 29524210204 (u daljnjem tekstu "Priređivač") organizira nagradni natječaj za korisnike Tomato usluga pod nazivom: "Tomato nagrađuje!" (u daljnjem tekstu "Nagradni natječaj").

Članak 2.
Svrha Nagradnog natječaja je promocija proizvoda i usluga Priređivača.

Članak 3.
Nagradni natječaj "Tomato nagrađuje!" traje od 28. listopada do 03. studenog 2016. godine do 23:59 sati. Pravila Nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj stranici http://www.tomato.com.hr/uvjeti-koristenja

Članak 4.
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su korisnici Tomato usluga te su svoj Facebook račun otvorili prije datuma početka Nagradnog natječaja.
U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji.
U ovom nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su unutar zadnjih 6 mjeseci osvojili nagradu u nekom od Tomato nagradnih natječaja.

Članak 5.
Sudionici u ovom natječaju trebaju na što kreativniji način opisati što za njih znači izreka „Sreća je u malim stvarima."
Priređivača postavljeno putem službenog društveno mrežnog kanala Facebook.
Odgovornost za autentičnost odgovora snosi Sudionik te prijavom na Nagradni natječaj jamči da se radi o osobnoj kreaciji kojom nisu povrijeđena autorska prava bilo koje treće osobe.
Odgovore na postavljeno pitanje, sudionici će moći ostaviti u sklopu komentara ispod objave na službenim Facebook stranicama Priređivača.

Članak 6.
Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natječaja Priređivač će koristiti isključivo u svrhu ovog Nagradnog natječaja tj. za potrebe uručivanja nagrade.br /> Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici pristaju da u slučaju dobitka nagrade sudjeluju u promotivnim aktivnostima Priređivača u vezi s Nagradim natječajem.

Članak 7.
U Nagradnom natječaju nagrađuje se 10 natjecatelja s najkreativnijim odgovorom na postavljeno nagradno pitanje.
Nagrade su 5x bon od 100 kuna i 5x bon od 50 kuna.
Dobitnik nagrade bit će obaviješten putem službenog društveno-mrežnog kanala (Facebook). Dobitnik će porukom na Facebooku dobiti upute o preuzimanju nagrade. Dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona) na e-mail adresu drustvene.mreze@tomato.com.hr. Ukoliko se dobitnik ne odazove na objavu u roku od 2 dana od odabira pobjednika gubi pravo na nagradu.
Jedan sudionik može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 8.
Po završetku nagradnog natječaja tročlani stručni žiri odabrat će najkreativnije odgovore o čemu će se sastaviti zapisnik. Odluka žirija je konačna.
Odabir najkreativnijeg odgovora održavat će se u sjedištu Priređivača Vrtni put 1, dana 04.11.2016. godine.
Priređivač će obavijest o dobitnicima Nagradnog natječaja objaviti putem službene web stranice http://www.tomato.com.hr/uvjeti-koristenja dana 07.11.2016. godine.

Članak 9.
Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju dobitnici su suglasni da im se podaci objave na službenoj stranici http://www.tomato.com.hr/uvjeti-koristenja putem službenog društveno-mrežnog kanala (Facebook). Ti podaci uključuju ime i prezime te adresu.

Članak 10.
Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Članak 11.
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze VIPnet d.o.o. prema dobitnicima nagrada.

Članak 12.
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

Članak 13.
Sudionik koji sudjeluje u promotivnom Nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 14.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ovog Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Rezultati nagradnog natječaja Tomato Nagrađuje

Bon od 100 kn

  • Barbara Labrović
  • Liliana Filippi
  • Ivana Halić
  • Tamara Franjević
  • Schtef Erkel

Bon od 50 Kn

  • Jela Hrgić Delić
  • Tanja Stojević
  • Dragica Luka Gazdić
  • Mateja Mikuš Bućec
  • Antolović David