Uvjeti korištenja paketa Dodatnih 500 za Tomato korisnike bonova

 

1.     Uključenjem paketa Dodatnih 500 (u daljnjem tekstu: Paket), Tomato korisnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjeti korištenja paketa Dodatnih 500 za Tomato korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2.     Korisnici na tarifama Mala, Mala plus, Srednja, Srednja plus, Velika i Velika plus kupnjom Paketa povećavaju iznos MB/MIN/SMS u svojoj tarifi za 500 jedinica. S obzirom da Korisnik kupovinom Paketa neće dobiti novi paket jedinica, već će mu se samo iznos jedinica u tarifi koju koristiti povećati, vrijeme trajanja dodanih jedinica je isti kao i vrijeme trajanja jedinica iz tarife.

3.     Jednokratna naknada za Paket je definirana službenim cjenikom.

4.     Korisnik može kupiti neograničen broj paketa u jednom mjesecu.

5.     Paket nije samo obnavljajući.

6.     Korisnik može uključiti Paket slanjem SMS poruku sadržaja 500 na broj 13435, putem moj Tomato mobilne aplikacije ili putem Službe za korisnike. Paket će biti aktiviran u roku od 24 sata od trenutka slanja zahtjeva za uključenjem, a u trenutku uključenja Paketa Korisnik će biti obaviješten SMS porukom.

7.     U slučaju zlouporabe Tarife i/ili postupanju Korisnika u suprotnosti s ovim Uvjetima korištenja, VIPnet d.o.o. zadržava pravo onemogućiti Korisniku daljnje korištenje iste.

8.     Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web stranici www.tomato.com.hr

9.     VIPnet d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnike obavijestiti putem Tomato web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti primjenjuju se od 15.2.2017..