Uvjeti korištenja Opcije 4G za Tomato pretplatnike

 

1.     Aktivacijom Opcije 4G za Tomato pretplatnike (u daljnjem tekstu: opcija) Tomato korisnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja 4G opcije za Tomato pretplatnike (u daljnjem tekstu samo: Uvjeti korištenja).

2.     Uključenjem opcije korisnik dobiva maksimalno procijenjenu brzinu od 75 Mbit/s.

3.     Korisnicima je dostupna opcija kao trajna ponuda čija cijena je definirana službenim cjenikom prometa za vremenski period punog obračunskog ciklusa su definirani službenim cjenikom. Zahtjev za aktivaciju opcije koji se postavi tijekom obračunskog razdoblja, na mjesečnom računu obračunat će se mjesečna naknada proporcionalno danima korištenja u tom obračunskom razdoblju. Nakon isteka obračunskog razdoblja opcija će biti automatski obnovljena o čemu će Korisnik biti obaviješten putem SMS poruke. Korištenje opcije dostupno je svim Tomato Korisnicima na pretplati.

4.     U promotivnom razdoblju od 10.10.2016. do 30.11.2018. godine svi Tomato korisnici Žestoke tarife će ostvariti 4G brzinu čija maksimalno procijenjena brzina iznosi 75 Mbit/s bez plaćanja naknade. 4G brzina će se u promotivnom razdoblju svim korisnicima Žestoke tarife dodijeliti automatski, a po isteku promotivnog razdoblja će biti isključena.

5.     Korisnik aktivira opciju pozivom Tomato Službi za korisnike ili slanjem SMS poruke sadržaja „4G" na broj 13550. Opcije će se aktivirati Korisniku u roku od 24 sata nakon poziva Tomato Službi za korisnike ili slanja SMS poruke. Nakon izvršene aktivacije Korisnik će primiti SMS poruku s obavijesti o trenutku kada mu je opcija aktivirana, te mu od trenutka aktivacije počinju teći prava i obveze utvrđene ovim Uvjetima korištenja.

 

6.     Korisnik može deaktivirati opciju pozivom Tomato Službi za korisnike, ili slanjem SMS poruke sadržaja „-4G" na broj 13550, a deaktivacija opcije stupa na snagu u roku 24 sata od trenutka slanja zahtjeva za deaktivaciju o čemu se Korisnik biti obaviješten SMS porukom.

7.     VIPnet d.o.o. pridržava pravo poduzeti sve potrebne mjere i korake u slučaju prekomjernog korištenja usluga i/ili ponuda, a radi očuvanja integriteta i sigurnosti rada Vipnet mreže te održavanja kvalitete usluge. O svim koracima i uvjetima eventualnih ograničenja korištenja Tomato usluga i/ili ponuda, Tomato će na primjereni način upoznati Korisnika. Tomato zadržava pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge.

8.     Vipnet zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti obaviješten putem Tomato web stranice ili na drugi primjeren način.

9.     Vipnet d.o.o. zadržava pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge.

10.   Procijenjena maksimalna brzina ostvariva je u području najveće snage signala u trenutku kada mreža nije opterećena korištenjem od drugih korisnika. Procijenjena maksimalna brzina do 75 Mbit/s podliježe slijedećim ograničenjima:
• Ukoliko uređaj nije u dosegu 4G mreže, te se usluga pruža putem 2G/EDGE/GPRS mreže, nije moguće osigurati definiranu procijenjenu maksimalnu brzinu
• Pojedine generacije uređaja nemaju mogućnost pristupiti 4G mreži

11.   VIPnet d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnike obavijestiti putem Tomato web stranice ili na drugi primjeren način.

12.     Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web stranici www.tomato.com.hr

13.   VIPnet d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnike obavijestiti putem Tomato internet stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 1.3.2018.