Uvjeti korištenja promocije „Prijeđi na bolje".

1. Sudjelovanjem u promociji „Prijeđi na bolje" (dalje u tekstu: Promocija) korisnici prihvaćaju ove Uvjete korištenja promocije.

2. Prvih 50 korisnika koje ispune uvjete Promocije osvajaju Cinestar poklon bon u iznosu od 100 kn. Uvjeti koje kumulativno treba ispuniti su sljedeći:

  a. Korisnik je nakon 4.4.2017. godine predao zahtjev za prijenos broja u Tomato iz Tele2 ili HT mreže

  b. Korisniku je broj prenijet u Tomato

  c. Korisnik je u aplikaciji WhatsApp memorirao Tomato broj (+385 92 3566143) te poslao poruku sa svojim podacima (ime, prezime, adresa stanovanja) na Tomato broj sa svog prenijetog broja.

3. Vip korisnici koji aktiviraju Tomato uslugu ne mogu sudjelovati u ovoj Promociji.

4. Svaki korisnik može osvojiti samo jednu nagradu.

5. Korisnici koji osvoje nagradu biti će kontaktirati od stane Vipnet-a u roku od 30 dana od prijave putem WhatsApp poruke.

6. VIPnet d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnike obavijestiti putem Tomato web stranice ili na drugi primjeren način.

7. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web stranici www.tomato.com.hr

8. VIPnet d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnike obavijestiti putem Tomato internet stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti primjenjuju se od 4.4.2017. godine.