Ne trebam više uslugu


Ako ti usluga više nije potrebna ili ti nije potrebna samo u
nekom periodu, pročitaj odgovore na najčešća pitanja.

Da, svoju uslugu možeš privremeno isključiti na maksimalno 92 dana, a cijena usluge iznosi 70,00 kn.

Ova naknada naplatit će ti se na prvom računu nakon što uslugu ponovo uključiš.

Privremeno isključenje svojih usluga možeš zatražiti slanjem e-maila s potvrđene e-mail adrese ili slanjem pisanog zahtjeva poštom ili faxom.

Pisani zahtjev treba sadržavati presliku osobne iskaznice, vlastoručni potpis vlasnika linije, kontakt broj telefona te datum od kad želiš liniju staviti na mirovanje. Ako će uslugu koristiti manje od maksimalnih 92 dana, možeš napisati i datum ponovnog uključenja.
 
Žao nam je što želiš raskinuti ugovor! :(

Možeš nam poslati pisani zahtjev za raskid ugovora, poštom ili faksom ako ti to više odgovara. Pisani zahtjev treba sadržavati podatke o vlasniku linije/usluge, vlastoručni potpis vlasnika, te presliku osobnog identifikacijskog dokumenta.