Tarife na bonove


Ne znaš koliko traje tarifa i kako ponovo aktivirati neku od opcija?
Pronađi svoj odgovor među našim najčešćim pitanjima.

 

Tarifa traje 30 dana od trenutka aktivacije.

 

Tarifa će biti produljena ako na računu imaš dovoljno novca za produljenje, a dan ranije ćeš dobiti i obavijest o produljenju.

 

Ako u roku od mjesec dana račun nadoplatiš bonom većim od iznosa tarife i nisi sam mijenjao tarifu, bit će ti automatski ponovno aktivirana. Ako to ne želiš, pošalji besplatnu poruku sadržaja STOP na broj 13435.

 

 Tarife možeš uključiti  na sljedećim mjestima:
•   Putem Tomato web stranice, u nekoliko jednostavnih koraka
•   Putem Moj Tomato aplikacije
•   Slanjem riječi na A na broj 13435
•   Pozivom prema službi za korisnike
•   Govorni automat

 


Korisnik može rasporediti potrošnju interneta, minuta i poruka kako god želi, kao i do sada. Primjerice ukoliko tarifa sadrži 5000 jedinica 4000 jedinica se može potrošiti na surfanje, a preostalih 1000 na pozive. Korisnik je fleksibilan u svojoj potrošnji i maksimalno ju prilagođava svojim potrebama.
Obračunska jedinica za pozive je 1 sec, za surfanje 10 KB.


Na novim tarifama ne plaća se naknada za uspostavu poziva za pozive prema domaćim i međunarodnim destinacijama.


Stanje jedinca možeš provjeriti na 2 načina:
•    Slanjem besplatnog SMS-a sadržaja ? na broj 13435
•    putem USSD koda *102*1# 
•    Putem Moj Tomato mobilne aplikacije
•    Služba za korisnike


Nakon što potrošiš sve jedinice iz tarife, primit ćeš SMS obavijest i slijedi naplata po standardnom cjeniku tarife, a mi ti predlažemo da kupiš novu opciju DUPLO MINI/TOTAL/MAXI koja ti za 20 kn daje duple jedinice iz tvoje tarife. Dodatno, uz DUPLO MINI/TOTAL/MAXI možeš aktivirati i paket Dodatnih 500 jedinica te Dodatnih 1500. 

Opcija DUPLO MINI dostupna je za aktivaciju na tarifnom modelu MINI. Opcija DUPLO TOTAL dostupna je za aktivaciju na tarifnom modelu TOTAL. Opcija DUPLO MAXI dostupna je za aktivaciju na tarifnom modelu MAXI.


Nepotrošene jedinice se ne prenose u sljedeće tarifno razdoblje.


Ako korisnik nema dovoljan iznos za produljenje tarife, bit će prebačen na Osnovnu tarifu. Ako unutar 30 dana od „pada“ na Osnovnu tarifu korisnik obnovi račun iznosom većim ili jednakim iznosu naknade tarife s koje je došao na Osnovnu, ista će se automatski uključiti o čemu će korisnik biti obaviješten SMS porukom.
Do automatskog uključenja nakon nadoplate dovoljnim iznosom neće doći u sljedećim slučajevima:
- ako je prošlo više od 30 dana od isključenja tarife
- ako je korisnik poslao STOP kao zahtjev da se automatsko uključenje ne dogodi
- ako je sam promijenio tarifu prije nadoplate
 

 

Možeš. Preporučujemo da to napraviš kad potrošiš jedinice jer se nepotrošene jedinice brišu ponovnim uključenjem tarife.

 

Da, nepotrošene MB/MIN/SMS brišu se isključenjem, promjenom ili produljenjem tarife.


Svoj postojeći broj na bonove korisnik može lako prenijeti putem weba. Nakon odabira tarife unosi se broj koji se prenosi iz druge mreže i u nekoliko jednostavnih koraka završava narudžba. 


Opcija DUPLO MINI dostupna je za aktivaciju na tarifnom modelu MINI. Opcija DUPLO TOTAL dostupna je za aktivaciju na tarifnom modelu TOTAL. Opcija DUPLO MAXI dostupna je za aktivaciju na tarifnom modelu MAXI. Osim toga, aktivirati možeš i opciju Dodatnih 500 i Dodatnih 1500.


Opcije su ponavljajuće te nije potrebna ponovna aktivacija u sljedećem tarifnom razdoblju. Opciju u bilo kojem trenutku možeš deaktivirati slanjem ključne riječi NEDUPLO na 13435.
 


Korisnik opciju može deaktivirati putem Moj Tomato mobilne aplikacije, putem SMS-a slanjem ključne riječi NEDUPLO na 13435 te pozivom Službi za korisnike. Korisnik unatoč deaktivaciji opcije može dodijeljene jedinice iskoristiti do sljedećeg produljenja tarife uz uvjet da ostane na istoj tarifi.


Opciju je moguće aktivirati maksimalno jedanput tijekom trajanja tarife. Opcija je ponavljajuća te nije potrebna ponovna aktivacija u narednim tarifnim razdobljima, produljuje se kad i tarifa.  


Prije produljenja ćeš primiti dva podsjetnika s uputom kako možeš onemogućiti produljenje opcije, ako ne želiš da se produlji zajedno s tarifom.
 


Pozivi prema 072 brojevima za Tomato korisnike naplaćuju se 1,86 kn po min.