Tarife na pretplatu


Koristiš tarifu na pretplatu i imaš nekoliko nedoumica?
Kako aktivirati dodatne opcije, kako provjeriti stanje?


Tomato pretplatu novi korisnici mogu uključiti na sljedećim mjestima:
•    putem Tomato web stranice, u nekoliko jednostavnih koraka
•    putem broj telefona 0800 33 77
•    prilikom potpisivanja ugovora na bilo kojem prodajnom kanalu

 

Nove Tomato tarife postojeći korisnici mogu aktivirati na:
•    partnerske trgovine SEMARK
•    putem broja telefona 0800 33 77
•    putem Virtualnog shopa
•    služba za korisnike

Ažurirana prodajna mjesta nalaze se na webu.


Korisnik može rasporediti potrošnju interneta, minuta i poruka kako god želi, kao i do sada. Primjerice, ako tarifa sadrži 5000 jedinica, 4000 jedinica se može potrošiti na surfanje, a preostalih 1000 na pozive. Korisnik je fleksibilan u svojoj potrošnji i maksimalno ju prilagođava svojim potrebama.
Obračunska jedinica za pozive je 1 sec, za surfanje 10 KB.


Na novim tarifama ne plaća se naknada za uspostavu poziva za pozive prema domaćim i međunarodnim destinacijama.
 

 

Stanje jedinca možeš provjeriti na 2 načina:

 Slanjem besplatnog SMS-a sadržaja ? na broj 13444 
 Putem Moj Tomato mobilne aplikacije

 

Nakon što potrošiš sve MB/MIN/SMS iz tarife, slijedi naplata po standardnom cjeniku tarife koji možeš pogledati ovdje, a mi ti predlažemo da kupiš jednu od dodatnih opcija - opciju DUPLO MINI/TOTAL/MAXI za samo 20 kn daje duple jedinice. Dodatno, uz opciju DUPLO MINI/TOTAL/MAXI možeš aktivirati i paket Dodatnih 500 jedinica te Dodatnih 1500. 


Opcije DUPLO MINI I DUPLO MINI2 dostupne su za aktivaciju na tarifnom modelu MINI. Opcije DUPLO TOTAL i DUPLO TOTAL2 dostupne su za aktivaciju na tarifnom modelu TOTAL. Opcije DUPLO MAXI I DUPLO MAXI2 dostupne su za aktivaciju na tarifnom modelu MAXI.

Novi korisnici tarifa MINI, TOTAL, MAXI mogu najlakše aktivirati Duplo opcije (2x i 3x) putem Tomato web stranice.

Svi postojeći korisnici novih tarifnih modela opcije mogu aktivirati putem Moj Tomato mobilne aplikacije, slanjem SMS poruke sadržaja DADUPLO na broj 13535 i pozivom Službi za korisnike.

Opcije DUPLO MINI I DUPLO MINI2 dostupne su za aktivaciju na tarifnom modelu MINI. Opcije DUPLO TOTAL i DUPLO TOTAL2 dostupne su za aktivaciju na tarifnom modelu TOTAL. Opcije DUPLO MAXI I DUPLO MAXI2 dostupne su za aktivaciju na tarifnom modelu MAXI.


Možeš. Ako nije uključen DUPLO MINI, uključenjem DUPLO MINI2 automatski će se uključiti DUPLO MINI i DUPLO MINI2.
 


Opcije su ponavljajuće te nije potreban ponovna aktivacija u narednim obračunskim razdobljima. Opcije u bilo kojem trenutku možeš deaktivirati. Jedinice se troše do kraja obračunskog razdoblja te se ne prenose u sljedeće obračunsko razdoblje.
 


Korisnik opciju može deaktivirati putem Moj Tomato mobilne aplikacije ili pozivom Službi za korisnike. Deaktivacijom opcije nepotrošene jedinice iz opcije se gube, stoga ti savjetujemo da opciju deaktiviraš nakon što potrošiš sve jedinice ili krajem mjeseca.  
Ako opciju deaktiviraš sredinom mjeseca, uvijek se naplaćuje puna cijena opcije, stoga ti savjetujemo da opciju deaktiviraš nakon što potrošiš sve jedinice ili krajem mjeseca


Opcije je moguće aktivirati maksimalno jedanput (1Xduplo , 1Xduplo2) tijekom obračunskog razdoblja. Opcije su ponavljajuće te nije potreban ponovna aktivacija u narednim obračunskim razdobljima.  


Naplata  opcije „bez uspostave poziva“ će biti obračunata proporcionalno danima korištenja opcije u tom obračunskom razdoblju.


U slučaju prijelaza sa na pretplatničku tarifu, korisnik gubi pravo korištenja usluga koje su dostupne Tomato korisnicima bonova, te može uključiti dodatne opcije za Tomato pretplatnike.
 


Svoj postojeći broj na pretplatu korisnik može lako prenijeti putem weba. Nakon odabira tarife unosi se broj koji se prenosi iz druge mreže i u nekoliko jednostavnih koraka završava narudžba. 
 

 

Ne, MB/MIN/SMS unutar tarife mogu se koristiti samo za nacionalne pozive prema svim fiksnim i mobilnim mrežama, poruke prema nacionalnim destinacijama i surfanje na području Republike Hrvatske.

 

Pozivi prema 072 brojevima za Tomato korisnike naplaćuju se 1,86 kn/min.