Zahtjevi za aktivaciju ili promjenu usluge


Želiš li uključiti neku od niže navedenih Tomato usluga, sve što trebaš učiniti je poslati zahtjev s točnim podacima poštom na adresu:

A1 Hrvatska d.o.o. - za uslugu Tomato, p.p. 470 10002 Zagreb, faksom na 092 993 00 01 ili putem maila na  info@tomato.com.hr.


Popunjeni zahtjev šalje se isključivo preporučenom poštom, elektroničkim putem (bez preporučene pošiljke) ili u tekstu maila s potvrđene mail adrese.

Rješavanje potrošačkih sporova online


U slučaju podnošenja pritužbi te rješavanja potrošačkih sporova online, možeš se koristiti Platformom za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Navedenoj platformi kao i svim potrebnim informacijama možeš pristupiti putem ovog linka.
 

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI: Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) trenutačno nije dostupna na ovom linku za Republiku Hrvatsku.
 

Zahtjev za raskid pretplatničkog odnosa


Krajnji korisnik može raskinuti pretplatnički odnos slanjem obavijesti o raskidu Ugovora poštom, elektroničkim putem, telefaksom. Korisnik koji podnosi zahtjev u pravilu ga treba potpisati i dostaviti svoje identifikacijske podatke koji obuhvaćaju ime i prezime pretplatnika ili ovlaštene osobe u pravnoj osobi, adresu, OIB, presliku osobnog identifikacijskog dokumenta i podatke o priključku i uslugama za koje podnosi zahtjev.
 

Kontakti na kojima je moguće zatražiti raskid ugovora su: info@tomato.com.hr ili 0800 092 092.