Cjenik tarifa na pretplatu Mala Srednja Velika Najveća
Naknada za 30 dana korištenja tarife (kn) 30 50 70 120
Broj minuta, SMS-ova i MB (unutar Hrvatske) 700 4000 7000 20000
Pozivi prema svim mrežama u Hrvatskoj (kn/min) 0,49 0,49 0,49 0,49
Naknada za uspostavu poziva (kn/poziv) 0,29 0,29 0,29 -
SMS (kn) 0,49 0,49 0,49 0,49
MMS (kn) 0,70 0,70 0,70 0,70
Prijenos podataka (kn/1 MB) 0,049 0,049 0,049 0,049

Uz mjesečnu naknadu za tarifu naplaćuje se i mjesečna naknada za korištenje mreže u iznosu od 10,00 kn

Paket Dodatnih 500

Kupnjom paketa Dodatnih 500 po cijeni od 15 kn, dobivaš dodatnih 500 MIN/SMS/MB.

Pošalji SMS sadržaja 500 na broj 13535.

Paket Dodatnih 1500

Kupnjom paketa Dodatnih 1500 po cijeni od 35 kn, dobivaš dodatnih 1500 MIN/SMS/MB.

Pošalji SMS sadržaja 1500 na broj 13535.

Opcija Bez uspostave poziva

Uključenjem opcije Bez uspostave poziva po cijeni od 20 kn mjesečno prestaje se obračunavati naknada za uspostavu za sve nacionalne i međunarodne pozive.
Cjenik tarifa na bonove Osnovna Mala Srednja Velika Mala+ Srednja+ Velika+ Najveća+
Naknada za 30 dana korištenja tarife (kn) - 40 60 80 60 80 100 130
Broj minuta, SMS-ova i MB (unutar HR) - 1000 5000 8000 1000 5000 8000 13000
Naknada za uspostavu poziva (kn/poziv) 0,29 0,29 0,29 0,29 - - - -
  Cijene nakon što potrošiš jedinice
Pozivi prema svim mrežama u Hrvatskoj (kn/min) 0,69 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
SMS (kn) 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
MMS (kn) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Prijenos podataka (kn/1 MB) 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

Najveća+ tarifa je dostupna za aktivaciju unutar Moj tomato aplikacije

Paket Dodatnih 500

Kupnjom paketa Dodatnih 500 po cijeni od 15 kn, možeš povećati broj MIN/SMS/MB u tarifi za 500 jedinica.

Pošalji SMS sadržaja 500 na broj 13435.

Paket Dodatnih 1500

Kupnjom paketa Dodatnih 1500 po cijeni od 35 kn, možeš povećati broj MIN/SMS/MB u tarifi za 1500 jedinica.

Pošalji SMS sadržaja 1500 na broj 13435.

Flat opcija

Kupnjom opcije Flat po cijeni od 50 kn, možeš surfati neograničeno 5 dana.


Pošalji SMS sadržaja FLAT na broj 13435.