Cjenik tarifa na pretplatu TAMAN VELIKA TAMAN SREDNJA TAMAN MALA
Naknada za 30 dana korištenja tarife (kn) 18,90 € 14,90 € 9,90 €
Broj minuta, SMS-ova i MB (unutar Hrvatske) 55 000 35 000 9 000
Pozivi prema svim mrežama u Hrvatskoj (kn/min) 0,07 € 0,07 € 0,07 €
Naknada za uspostavu poziva (kn/poziv) - - -
SMS (kn) 0,07 € 0,07 € 0,07 €
MMS (kn) 0,09 € 0,09 € 0,09 €
Prijenos podataka (kn/1 MB) 0,01 € 0,01 € 0,01 €
Cjenik tarifa na bonove Osnovna OPTI VELIKA OPTI SREDNJA OPTI MALA
Naknada za 30 dana korištenja tarife (kn) - 14,90 € 9,90 € 4,90 €
Broj minuta, SMS-ova i MB (unutar HR) - 17 000 7 000 2 000
Naknada za uspostavu poziva (kn/poziv) 0,04 € - - -
  Cijene nakon što potrošiš jedinice
Pozivi prema svim mrežama u Hrvatskoj (kn/min) 0,17 € 0,17 € 0,17 € 0,17 €
SMS (kn) 0,07 € 0,07 € 0,07 € 0,07 €
MMS (kn) 0,09 € 0,09 € 0,09 € 0,09 €
Prijenos podataka (kn/1 MB) 0,13 € 0,13 € 0,13 € 0,13 €