Uvjeti plaćanja


Poštovani,

molimo Vas da primljeni račun podmirite do navedenog datuma dospijeća plaćanja. Ako ispostavljeni račun ne bude plaćen u roku dospijeća, bit će Vam izdana opomena temeljem čl. 6.3.1. Općih uvjeta poslovanja A1 Hrvatska d.o.o., a koja je podložna naplati prema važećem cjeniku A1 Hrvatska. Opomena će Vam biti dostavljena u elektroničkom ili pisanom obliku, na isti način kao i račun. Ako dugovanje ne podmirite u roku od 30 dana od zaprimanja opomene, Vaša linija bit će privremeno isključena, odnosno ovisno o usluzi koju koristite, bit će Vam onemogućeni odlazni pozivi, slanje SMS/MMS poruka i korištenje podatkovnih usluga.

Naknada za ponovno uključenje naplaćuje se prema važećem cjeniku i bit će iskazana na Vašem prvom sljedećem računu. Ne primimo li uplatu ni nakon proteka 30 dana od datuma privremenog isključenja, pretplatnički broj bit će potpuno isključen, a u slučaju daljnjeg nepodmirenog dugovanja, ugovor s A1 Hrvatska d.o.o. bit će raskinut te ćete primiti obavijest o raskidu pretplatničkog odnosa. Nakon raskidanja ugovora obračunata dugovanja bit će naplaćena sudskim putem. 

Prigovor na iznos računa možete podnijeti pisanim putem, u roku od 30 (trideset) dana od dana dospijeća računa na adresu A1 Hrvatska d.o.o. - za uslugu Tomato, p.p. 470, 10002 Zagreb; telefaksom na broj 092 993 00 20 ili e-mailom na adresu info@tomato.com.hr


U slučaju podnošenja prigovora, do rješenja prigovora obvezni ste platiti iznos u prosječnoj visini vaša tri zadnja mjesečna računa.

Detaljne informacije možete pročitati ovdje.

Na sve ostale odnose između pretplatnika i A1 Hrvatska d.o.o. primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja A1 Hrvatska d.o.o.