Zahtjevi za aktivaciju ili promjenu usluge

Želiš li uključiti neku od niže navedenih Tomato usluga, sve što trebaš učiniti je poslati zahtjev s točnim podacima poštom na adresu:

A1 Hrvatska d.o.o. - za uslugu Tomato, p.p. 470 10002 Zagreb

ili faksom na 092 993 00 01.


*popunjeni zahtjev šalje se isključivo preporučenom poštom